16 Mart 2015 Pazartesi

ALLAH'IN AYETLERDE SÖZE GİRMESİ

Selam Arkadaşlar  ;

Tefsirdeki önemli noktalardan biri Araf 157 de ki öyle bir durum ortaya çıkıyor ki Hz Musa ile Allah konuşuyor .Konuşurken Cenab-ı Hak  Hz .Musa'ya şöyle diyor.

Hz Musa kavmine dünyada ve ahirette güzellik vermesi için Allaha dua ediyor.

Cenab-ı Allah ben rahmetimi ve azabımı isme ve gruba göre vermem .Benim katımda isimler,gruplar ve sınıflar geçmez !

Ben rahmetimi şunlara yazarım diyor :

'Bu dünyada ve ahirette bizim için güzel olanı yaz; biz Sana yöneldik' dedi. 
Allah: 'Azabıma dilediğim kimseyi uğratırım, rahmetim herşeyi kaplamıştır; bunu Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, zekat verenlere, ayetlerimize inanıp, yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları, okuyup yazması olmayan peygambere uyanlara yazacağız. O peygamber, onlara, uygun olanı emreder ve fenalıktan meneder, temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılar, onların ağır yüklerini indirir, zor tekliflerini hafifletir. Bu peygambere inanan, hürmet eden, yardım eden, onunla gönderilen nura uyanlar yok mu? İşte onlar saadete erenlerdir' dedi.

Burada görülen çelişki nerde ?

Hz. Musa ,Hz İsa'da 1000 sene Peygamberimizden 1600 sene önce gelmiş bir Peygamber olduğu halde nasıl oluyor da Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları Peygambere rahmetimi yazarım kelimesini söylüyor ?

Batılılar Kuranda çelişkiler adı altında bu ayetleri çok kullanırlar .

Burada Kuranın anlatım üslubuna vakıf olmadıklarında bazı şeyleri gözden kaçırıyorlar .

Kuranın anlatım  üslübü şöyledir :Kuran bir cümleyi aktarırken  araya kendi yorumlarını da katarak anlatır.Yani Allah aralara bir şeyler katarak söyler bazı şeyleri. Buradaki anlatım Musa as halen konuşuyor gibi değildir .

Bunun en güzel örneğini Taha süresinde de görebiliriz.

51. (Firavun:) “Öyle ise önceki toplumların hali ne olacak?” dedi.
52. Musa, şöyle dedi: “Onlara ilişkin bilgi Rabbimin katındaki kitapta yazılıdır. Benim Rabbim ne yanılır ne de unutur.”
53. “Sizin için yeryüzünü bir beşik yapan, onun üzerinde yollar açan, gökten su (yağmur) indiren O’dur.” (Allah buyurdu ki:) “Biz o su ile (topraktan) türlü türlü bitkiler çıkarmaktayız.”
54. “(Bu bitkilerden) hem yiyiniz, hem de hayvanlarınızı otlatınız. Gerçekten akıl sahiplerinin bu olaylardan alacakları pek çok dersler vardır.”
55. “(Ey insanlar!) Sizi topraktan yarattık, (ölümünüzle) sizi oraya döndüreceğiz ve sizi bir kere daha oradan çıkaracağız.”
56. Andolsun ki, biz ona (Firavun’a) bütün mucizelerimizi gösterdik de o bunları yalanladı ve reddetti.


Hz Musa ile Firavun arasındaki konuşmada .Firavun pekiyi önceki insanların hali ne olacak diyor ?

Hz Musa diyor ki bunların ilmi benim Rabbimin yanındaki kitapta kayıtlıdır.Benim Rabbim şaşırmaz ne yapılacaksa o gereğini yapacaktır.

O Allah'ki arzı sizin için beşik yapmış.İçinde sizin için yollar açmış.Gökten size su indirmiş.
Şimdi bu cümle de bunu Musa a.s mı bunları söylüyor ? Oysa normalde Musa a.s konuşuyor.Ama konuşaN Musa a.s iken Musa as nin konuşması havada kaldı Allaha döndü iş.

Burdaki üslüpta ne var ?Musa as Allahı anlatırken Cenabı hak sözü alıp zamirleri kendine göre kurup adeta o anlatıyor.Sonra tekrar konuşmaya geriye dönüyor.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=V92vFVii0NI

*PROF.DR. MURAT SÜLÜN'LE
KARŞILAŞTIRMALITEFSİR DERSLERİ
HER CUMARTESİ SAAT 14.00- 16.00
ARASINDADIR.


*DERSLERİMİZ YOUTUBE SAYFAMIZDACANLI OLARAK YAYIMLANMAKTADIR.ESKİ DERSLERİMİZ YOUTUBE SAYFAMIZDA MUHAFAZA EDİLMEKTEDİR.

Teşekkürler.


VARLIĞI TANIRKEN VAR EDİCİSİNİ TANIMA SÜREÇLERİ

Selam Arkadaşlar; Aşağıdaki anlatı ve daha fazlası Prof. Halis Aydemir'in Nahl süresi 124-125 tefsir dersine ait kayıttadır. İnsanın...