5 Mart 2015 Perşembe

AYETLERİ BAĞLAMIYLA DEĞERLENDİRMEK

 Selam Arkadaşlar ;Kuran Üniversitesinin aşağıdaki anlatımlarında Müminlere vaat edilen Cennet betimlerine ait geçen konulara yönelik açıklamalar ve bu betimlemelerin bağlamından koparıldığı zaman düşülen hatalar gerek bugün içinde yaşadığımız toplum gereksede tüm İslam aleminde tarışılan genel konulardan örnekler verilerek anlatılacaktır.

O müthiş olayın gerçekleşeceği gün, gök şiddetle sarsılacak; 10. Dağlar da süratle yürütülüp yerinden oynatılacak. 11. Vay artık o gün hakikati yalanlayanların haline! 12. Şimdi onlar daldıkları bir bataklıkta debelenip duruyorlar. 13. Ama o gün geldiğinde itilip kakılarak cehenneme atılırlar. 14. O zaman kendilerine şöyle denir: “İşte daha önce yalan diye kestirip attığınız ateş! 15. Peki bu da mı bir büyü? Yoksa körlüğünüzden dolayı doğruluğunu görmek istemediğiniz bir şey mi?” 16. “Haydi şimdi girip yaslanın bakalım o ateşe! İster dişinizi sıkıp dayanın isterse dayanamayıp feryat figan edin; artık tercih sizin ve sizin için hepsi bir. Ama şunu bilin ki siz sadece yaptıklarınızın cezasını çekmektesiniz.” 17. Allah’a inanıp itaatsizlikten sakınanlara gelince, hiç şüphesiz onlar cennetlerde ve bin bir çeşit nimetler içinde olacaklar. 18. Rablerinin kendilerine bahşedeceği nimetlerle sevinip sefa içinde yaşayacaklar; çünkü Rableri onları cehennem azabından korumuştur. 19. Onlara: “Dünyada yaptığınız güzel işlere karşılık şimdi bu nimetlerden afiyetle yiyip için ve dilediğiniz gibi istifade edin” denir. 20. Onlar sıra sıra dizilmiş tahtlara kurulurlar, biz de onlara ceylan gözlü eşler veririz. 21. İnananlarla onların soyundan gelip kendileri gibi iman edenleri cennette bir araya getirip birbirlerine kavuştururuz. Bununla birlikte kimsenin çalışmasından bir şey eksiltmeyiz. Zira herkes kendi kazandığının hesabını verip yaptığının karşılığını alır. 22. Bir de cennette onlara canlarının çektiği etlerden ve meyvelerden fazlasıyla ikram ederiz. 23. Onlar orada dolu kadehleri elden ele dolaştırıp birbirlerine ikramda bulunurlar; fakat içtikleri, ne içene saçma sapan bir söz söyletir ne de onu günaha sokar. 24. Sedefteki inci gibi pırıl pırıl gençler de onlara hizmet etmek için çevrelerinde fırıl fırıl dolaşır durur. 25. Ayrıca onlar birbirlerine dönüp hal hatır sorarlar. 26. Derler ki: “Biz bundan önce ailemizin arsında iken sonumuz ne olacak diye korkar dururduk. 27. Ama şükürler olsun ki Allah bize lütufta bulundu da yakıp kavuran ve iliklere kadar işleyen o azaptan bizi korudu. 28. İyi ki biz daha önce yalnız O’na yönelip yalvarmışız. Gerçekten her türlü iyiliğin kaynağı ve sınırsız merhamet sahibi sadece O imiş!” TUR SÜRESİ 9-28

İnsanoğlunun  imkanı olduğu halde hatalarını düzeltmek için pek istek taşımaz ama yarın isteği olur bu seferde imkanı olmaz . Bu da Cenab-ı Hakkın bir imtihan cilvesidir. Yukarıdaki ayetler ışığında dünya hayatını doğru değerlendirmeyen insanlar açısından bunu daha canlı görmemiz mümkündür.

Kuranda olayları karşıtlarıyla anlatma metodu vardır.17-28 ayetler arasında müminlere müjde verip onların mutlu ve sevinçli haller gözler önüne seriliyor.

Müminlere Cennet nimetlerinin hatırlatıldığı ayetler  onlara canlarının en çok istediği şeylere işaret etmektedir.
Bunlarda genelde lezzetle yiyilip içilip kişiye hiç bir sıkıntı vermeyen yiyecekler ve içeceklerdir.

Ahiret alemimin nizamı başka bir nizamdır.

Dünya en çok istediğimiz bir şeyi elde etmek için şartlarını yerine getirmek için niyetimiz ve gayretimiz olacak ama ahiret ile ilgili isteklere geldiğimiz zaman ise arzu ettiğiniz zaman başka bir gayret göstermeden o istek size gelir.

Bizim toplumumuzda ki Cennet betimlemelerinde çok sık geçen konularda birisi olan huri kavramıdır.Cennet betimlemelerinde yer alan huri portresi genellikle dişi karakterde ve özellikle de erkeklerin zevklerini okşayan birer cinsel obje olarak algılanmıştır.Fakat Cennet nimeti açısından baktığımız zaman mesele erkeğe kadın ,kadına erkek verme meselesi değildir.Meseleyi böyle görmek çok yanlıştır.Pek çok Kuran ayetinde olduğu gibi bu meselede özgün bir şekilde anlaşılmadan tartışılmaya girilmiştir.Buradaki asıl mesele karşılık meselesidir.

Kurana göre iyilik ve güzelliğin karşılığı iyilik ve güzelliktir.İyilik yapan karşılığını çok daha fazlasıyla alacak, kötülük yapan ise asla cezasız kalmayacaktır.Tüm mesele bundan ibarettir.

Cenneti hak etmiş bir erkek içinden geçen her ne ise onu orada olabileceği gibi ,Cenneti hakeden  kadında aynı şekilde içinden geçen her şeyi iyilik olarak orada hazır bulacaktır.

Ödül ve cezada cinsiyet ayırımı yapılmayacaktır.

Bu durumda Kur'an'da huri vurgusu o günkü kültürel kodda insanlar arasında yayılıp yerleşmiş bir güzellik objesi olduğu için kullanılmış ve muhataplara bunun üzerinden güzellik adına ,iyilik adına ne biliyor,ondan ne anlıyorsanız ahirette göreceğiniz karşılık o olacaktır denilmiştir.

Zaten dünyaya tapmış bir toplumun benimsemiş olduğu  bir değer üzerinden Kuran bu mesajı  vermese idi o insanları nasıl kötülükten çekip çıkaracaktı.

Bugünkü insana bunu soracak olursanız bu toplumda insanın cazibesini çeken ne ise aynı şeyi kullanabilirsiniz şeklinde mesajın evrensel bir boyutuda vardır.

Kısacası insanlara Leyla gösterilerek Mevla hatırlatılmaktadır. Kurandaki bu ifadelerin en anlatımıda budur.

Bugüne kadar yapılan Kurani yorumlarda şu tespiti yapmamız gerekiyor.Ülkemizde olsun ,İslam aleminde olsun biz Kuranın sahih  manasını yakalamadan yorumuna kalkışıyoruz ve bütün problemlerin buradan çıktığının altını çizmek istiyorum.

Tartışmalara bakıyorsunuz yukarıdaki konu nüzül ortamı bağlamında değerlendirilse dişilik,erkeklik tartışmalarına gidilmez.Ama biz ne yapmışız bağlamında koparıp kendi anladığımız gibi yorumlayıp işin içinden çıkılmaz hale getirmişiz.

Buna benzer çok mesele var .

Bütün meallerde Kısas ayeti ifade edilirken Kısas size farz kılındı diyorlar .Bu ayet indiği zamanda kısas o toplumda zaten fazlasıyla var.

Olan birşeyi Cenabı Hak nasıl farz kılar !!!!!

Ayetin o günkü bağlamına gitmezseniz işin içinden çıkamaz ve bugün olduğu gibi tüm meallerde bu hataya düşersiniz.Birisi çıkıp deseki kardeşim o günkü toplumda zaten kısas vardı ne diyeceksiniz ?

Cenab-ı Hak kısas farz kılındı demiyor !Öldürmelerde cana kıymalarda adil karşılık size farz kılındı diyor.Niye ? çünkü aşırıya gidiliyor.Bir insan öldürülürse yerine 3 insan öldürülüyor.Yada ölenin ve öldürenin statüsüne bakılıyor ona göre bir kısas uygulanıyor.Yani bir adaletsizlik ve eşitsizlik var .

Adil bir karşılık vermek size farz kılındı deniyor ayet'de ..

Ayetlerin devamına baktığınıza meselenin sadece bu olmadığını anlıyorsunuz.Sizden her kim öldüreni affetmek isterse onun karşılığında fidye olduğuda söyleniyor. Kuranı Kerim;  siz affedecek olursanız Cenab-ı Hak'da sizi affeder diyerek insanları dafa fazla merhametli olmaya ve daha insancıl bir noktaya çekmeye çalışıyor .

Aynı şekilde en çok tartışılan konulardan biri olan kadın dövme ayeti ile ilgili olarak kimileri çağdaş anlayışa ters düşer diye oradaki dövmek değildir işte ayrılmaktır bilmem şudur ,budur diyerek daha nazik bir mana vermeye kalkılıyor.Hayır kardeşim dövmektir !!!

Ama zaten dövüyorlar kadını !! Kuran onu demiyor ki ! zaten dövüyorsunuz diyerek,nasihat etseniz.....yataklarınızı ayırsanız...bir süre yalnız bıraksanız ... şöyle yapsanız,böyle yapsanız diyerek kadınları incitmeden daha insancıl metodları kullanmaya davet ediyor bu uygulamayı yapmalarından önce .

Ayetin indiği döneme bakın bunu göreceksiniz.Ayetleri ortamından ve bağlamından kopardığınız zamanda istediğiniz gibi konuşturuyorsunuz.

Her zaman söylüyorum sahih mana yakalanmadan o ayetin yorumu yapılmaz.Sahih manayı tespit etmeden onun yorumu yapılmaz.

Fahrettin Yıldız, TÛR SÛRESİ, 9-28. Ayetler/ Müminlerin Mükafatı - İnkarcıların Cezası 

 *FAHRETTİN YILDIZ'LA
TEFSİR DERSLERİ BEYEFENDİLER İÇİN
HER PERŞEMBE SAAT 20.00 - 22.00,
HANIMEFENDİLER İÇİN HER CUMARTESİ
SAAT 10.00 - 12.30 ARASINDADIR.

*PROF.DR. MURAT SÜLÜN'LE
KARŞILAŞTIRMALITEFSİR DERSLERİ
HER CUMARTESİ SAAT 14.00- 16.00
ARASINDADIR.

*DERSLERİMİZ YOUTUBE SAYFAMIZDA
CANLI OLARAK YAYIMLANMAKTADIR.

ESKİ DERSLERİMİZ YOUTUBE
SAYFAMIZDA MUHAFAZA EDİLMEKTEDİR.

http://www.kuranvakfi.com/VARLIĞI TANIRKEN VAR EDİCİSİNİ TANIMA SÜREÇLERİ

Selam Arkadaşlar; Aşağıdaki anlatı ve daha fazlası Prof. Halis Aydemir'in Nahl süresi 124-125 tefsir dersine ait kayıttadır. İnsanın...