6 Mart 2015 Cuma

CENNET DE AİLEMİZLE BULUŞACAK MIYIZ ?Selam Arkadaşlar ;

İnananlarla onların soyundan gelip kendileri gibi iman edenleri cennette bir araya getirip birbirlerine kavuştururuz. Bununla birlikte kimsenin çalışmasından bir şey eksiltmeyiz. Tur 21 

Daima birbirimize sorduğumuz bir soruya cevap niteliğinde olan bu ayet'de Cennet ehli olan müminlerin dünyada yakınları ile ahiret'de birlikte olup olamayacakları sorusuna cevap veriliyor.

Söz konusu ayet'den anlaşılacağı üzere Cennete girmenin ön ve olmaz şartı Allah'a tam imandır.

Ayet ; İman konusunda aynı yolu izleyen soyları ile birlikte yaşama imkanı vereceğini bunu yaparken de onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyeceğini bildiriyor.

Sonraki nesillerin iman konusunda öncekilere uymasını ise Allah'a gönülden inanıp bu imanın gereklerini yerine getirmek ve erdemli davranışlarda bulunmak ve onları izlemektir .

Kuran Vakıa süresinde önceki nesillerden kaliteli Müslümanların daha fazla olacağını söylüyor bu durumda sonraki nesillerden gelenler öncekiler kadar faziletli ve erdemli olmasa da imanları olduğu için Cenabı Hak atalarına ilahi bir ikram olarak  Cennetinde lütfuyla onları bir araya getirip buluşturacaktır.

Evlatlarımızdan ayrılmak istemiyorsak gerçekten onlarla birlikte olmak istiyorsak evlatlarımızı İslama ve Kurana göre yetiştirelim ki beraber olalım.Bugün bunu isteyelim.Yarın isteğiniz olur ama imkanınız olmaz.Onu istersin ah evladım da yanımda olsun dersin ama o gün istemenin bir anlamı yok .O gün istemenin bir anlamı yok bugün isteyeceksin.

Bu genel bir ilke olarak belirtildikten sonra ayetin sonunda yer alan herkes kendi kazandığına bağlıdır yaptıklarından sorumludur anlamındaki ibarede bize bu müjdenin yanlış anlaşılmaması için bir sınırlama getiriyor.

Hiç kimse iman ettikten sonra iyi amelleri az ,günahları çok fazla olsa bile dindar ve iyilik sever yakınları sayesinden Cennete gireceğini sanmamalıdır .Çünkü herkes Allah tarafından hesaba çekileceğini bilecek hesabını verebilenler kurtulurken hesabını veremeyenler cezasını çekeceklerdir.

Çocukların imanlı ve erdemli oluşu onları iyi yetiştiren ana babaların faziletini arttırsa da ana babaların iyiliği çocukları bireysel sorumluluktan kurtarmaz.

Ataları ile övünenler var ben şu sülaleden geliyorum bu sülaleden geliyorum ben ne yaparsam yapayım onla beni kurtarır falan , yok öyle bir şey .

Herkes iman ve salih amel noktasında elinden geleni yapacak.

Çocukların manevi istikbali hakkında titreyen ana babalarında bu gayreti ve kaygısnıı Cenabı Hak boşa çıkarmayacaktır.

İnsanımızın iman nesli konusunda ciddi problemleri var.Herkesin kendine göre bir hayat tarzı var.Herkes bu hayatın gereklerini kendin göre öne çıkararak evladını ona göre yetiştiriyor.Ben dünyayı gözardı edeli demiyorum dünyayı da tanısın dünyadan da faydalansın evlatlarımız ama dünyaya tapmasınlar.

Gelin şunu isteyelim birlikte ..

Yarabbim ; ehlimizi ve neslimizi iman ehli kıl.Ve böyle bir nesil yetiştirmeyi bize nasip et.Hem nefsimiz hemde neslimiz için evlatlarımızı Salih kullarından eyle.

Fahrettin Yıldız, TÛR SÛRESİ, 9-28. Ayetler/ Müminlerin Mükafatı - İnkarcıların CezasıKURAN ÇALIŞMALARI VAKFI-http://www.kuranvakfi.com/

*FAHRETTİN YILDIZ'LA
TEFSİR DERSLERİ BEYEFENDİLER İÇİN 
HER PERŞEMBE SAAT 20.00 - 22.00,
HANIMEFENDİLER İÇİN HER CUMARTESİ
SAAT 10.00 - 12.30 ARASINDADIR.

*PROF.DR. MURAT SÜLÜN'LE
KARŞILAŞTIRMALITEFSİR DERSLERİ
HER CUMARTESİ SAAT 14.00- 16.00
ARASINDADIR.

*DERSLERİMİZ YOUTUBE SAYFAMIZDA
CANLI OLARAK YAYIMLANMAKTADIR.
ESKİ DERSLERİMİZ YOUTUBE
SAYFAMIZDA MUHAFAZA EDİLMEKTEDİR.

VARLIĞI TANIRKEN VAR EDİCİSİNİ TANIMA SÜREÇLERİ

Selam Arkadaşlar; Aşağıdaki anlatı ve daha fazlası Prof. Halis Aydemir'in Nahl süresi 124-125 tefsir dersine ait kayıttadır. İnsanın...