24 Mart 2015 Salı

HAKİKATE NASIL UÇARSIN ?

Selam Arkadaşlar ;

Kişiyi hakka ve hakikate uçuran sahih bir ilim ile tutarlı bir irfanın boyutlarıdır.

Bu nokta da iki kanadın olmalı .Bir şerri ilimler iki irfan boyutu.

Bizim ilahiyat hocalarımızın ,din adına konuşanları mızın genelde irfan boyutunun eksik olduğunu görüyoruz.

Hakikate dini ilimlerle uçamayabilirsin !

Hakikate irfan ile de uçamayabilirsin. !

Hakikate ancak bu ikisini birleştirerek uçabilirsin.


İrfanın irfan olduğunu Allah bilir bu yüzden irfanı dini ilimlerin desteklemesi lazım.

Ben diyorum ki ;Merkez Efendi gibi hem tasavvuf hemde ilmi birleştirebilenler çok büyük insanlar olmuşlardır.

Böyle insanlar hem büyük bir din alimidir hemde tasavvuf erbabıdır.

Böyle tasavvuf erbaplarının artıklarından bir şeyler yapmaya çalışanlar ise bugün tenkit edilecek hal ve tavırlara sebebiyet vermektedirler.


KURAN ÇALIŞMALARI VAKFI
Vakfın Amacı:Kur’an Çalışmaları Vakfı, Kur’an-ı Kerim’in evrensel ve tarih üstü mesajını, asli ilke ve amaçlarını Kur’an metni ve Hz. Peygamberin sahih sünnetinden hareketle hayata taşımayı, metnin yorumunda öncelikle onun kullandığı dile ve indiği tarihi şartlara dair bilgileri esas almayı, bu bilgilerden yola çıkarak ayetlerin anlamlarını elden geldiğince doğru belirlemeyi, daha sonra Kur’an’ın mesaj ve ilkelerini metnin bütünlüğünü gözeterek ortaya koymayı, onun Hz.Peygambere indiği zamanki tazeliğini ve dinamizmini insanlara hissettirmeyi, bütünbunları değişim ve gelişim karşısında realiteyi gözeten yeni, doğru ve diri bir yorumla gerçekleştirmeyi imkan nispetindekarşılamak amacıyla kurulmuştur.
*PROF.DR. MURAT SÜLÜN'LE
KARŞILAŞTIRMALI TEFSİR DERSLERİ
HER CUMARTESİ SAAT 14.00- 16.00
ARASINDADIR.  İletişim:  idare@kuranvakfi.com 

Salim Efendi Caddesi 12/20 Borsa Han Kat1 Üsküdar


  .


VARLIĞI TANIRKEN VAR EDİCİSİNİ TANIMA SÜREÇLERİ

Selam Arkadaşlar; Aşağıdaki anlatı ve daha fazlası Prof. Halis Aydemir'in Nahl süresi 124-125 tefsir dersine ait kayıttadır. İnsanın...