2 Mart 2015 Pazartesi

KURAN NEYİ AÇIKLAMAK İÇİN İNMİŞTİR ?

Selam Arkadaşlar ;

Hicr 9'daki ,El-Zikir ayeti  ilgili orjinal bir yorumum olduğunu düşünüyorum .Bu yorumu daha önce duydunumuz mu duymadınız mı , bir bakarsınız .
"Bu zikri/öğüdü indiren bizin ve onu kesinlikle koruyacak olan biziz"

Bir yoruma  göre buradaki zikri koruyarak indirmek levhi mahfuzdan aradaki cin ve şeytandan vahye ,meleyi alaya musallat olan ileriye dönük neler olacağını ordan işitip kahinlere,medyumlara -güya- aktaracak olan bu gizli güçlerden korunmuş olarak Kuran'ı olduğu şekliyle Peygambere indirdik deniliyo . Verilen bu mana Cin süresine olsun başka ayetlerde olsun Kuran'ı Kerimin genel anlatım  uygun .Lehvi mahfuza tertemiz olanlardan başkası dokunamaz mesala meleklerden başkası dokunamaz yorumu doğru bir yorumdur.8)   “Biz [bilgi çalmak maksadıyla] göklere erişmek istedik ve fakat onun güçlü bekçiler ve yakıcı alev toplarıyla donatılmış olduğunu gördük”.
9)   “Hâlbuki biz vaktiyle gökyüzünün bazı noktalarında gizli bilgi/haber çalmaya müsait yerler bulurduk. Ama şimdi oralardan kim bilgi/haber çalmaya kalkacak olsa hemen yakıcı bir alev topuyla karşılaşıyor.”
10)    [Vahyin korunması ve Muhammet'e gönderilmesiyle ilgili] bu engellemenin nedenini anlayamadık. Doğrusu şu sorunun cevabını bilmiyoruz: Yeryüzündekiler hakkında bir fenalık mı irade edildi, yoksa rableri onlar hakkında bir hayır mı diledi?! [Yani insanlar son peygamberi yalanlayacaklar da Allah onları helak mi edecek, yoksa onlar peygambere itaat edecekler de Allah onları hidayete mi erdirecek?! işte biz bunu bilmiyoruz.]”
11)    “[Bizim bildiğimiz şu ki] içimizde hayırlılar da var hayırsızlar da. Biz farklı inanış ve anlayışlara sahibiz.”
12)    “Artık biz kesinkes anladık ki [gökte ve] yerde Allah'ın gücüne karşı koyamayız ve O'ndan asla kaçıp kurtulamayız.”
13)    “Evet, biz hidayet rehberi olan Kur'an'ı dinleyince ona inandık, iman ettik. Her kim rabbine inanıp güvenirse, ne mükâfatını az alacağından ne de haksızlığa uğrayacağından endişe eder. Cin Süresi 1-13

Bir başka yoruma göre " Kuran'ı Kerimi biz indirdik onu koruyacak olanda biziz".Bu nasıl bir korumadır ? Kuran insanlığa indi.Peygamber ve ashabı tarafından kitaplaştırıldı. tahrif edilmeden olduğu şekliyle bütün insanlığa intikal ettiğinden ve ilahi koruma altında olduğundan  şuphe yok yorumur ki bu zaten bugün bildiğimiz genel anlamda kabul edilen bir yorumdur

Benim söylediğim işe şu :Dikkat edin buna ! Bu el-Zikr Cenabı hakkın ilahi öğüdü demek.Öğüt Tevrat içinde kullanılır . Mesala Ehli Zikre sorun , Peybamber nedir? vahiy nedir ? Allah önceden beri kimleri Peygamber gönderiyor yani o öğüt almışlara sorun manasında.

105)         Andolsun ki biz Levh-i Mahfuz'a kaydetmemizin yanı sıra peygamberlere gönderdiğimiz tüm kitaplarda da şu hükmü bildirdik: Cennete hayırlı/faziletli kullarım varis olacaktır.
106)         Hiç şüphesiz bu Kur'an'da çok değerli öğütler, bilgiler vardır. Fakat bunu anlayıp değerlendirecek olanlar Allah'a layıkıyla kulluk/ibadet eden kimselerdir.
107)     [Ey Peygamber!] Biz seni cümle âleme şefkat ve merhamet kaynağı olarak gönderdik.Enam 105-107
Tevrat bu öğüdün müşahhas bir halidir ta kendisi değildir.Keza Kuran'ı Kerim El-Zikrin ta kendisi değildir.El-Zikrin bir yansımasıdır.El-Zikr ilahi öğüt demektir.El-Zikr Hz. Ademde de var,Hz Nuh da da var. Hz İbrahim dede var.Hz Musa da da var.Peygamberimizde de var.
 
Burada bu Zikri indiren biziz.Onu koruyacak olan biziz denmesi.Zikr Peygamberimize gelinceye kadar bozuldu.İlahi öğüt bozuldu.Hz Musa getirdi ama Tevrat bozuldu .İsa Mesih geldi sonra onun getirdiği bozuldu. Son Peygamberimiz ile birlikte Hz. Adem'den beri gelen bu zikir/öğüt korunmuş oldu.Bu durumda ilahi zikri koruyan kim oluyor?Cenab- Hak kolluyor.Ama ne ile korumuş oluyor ?Kuranı Kerim ile korumuş oluyor.Bakın !anladınızmı ?Kur'an'ın korunması değil burda konu olan  ; konu ;Kur'an'ın eskiden beri gelen bozulmuş olan ilahi mesajları koruması altına almış olmasıdır.
 
43)    [Ey Peygamber!] Senden önce kendilerine vahyedip peygamber olarak gönderdiklerimiz de [melek değil] tıpkı senin gibi birer insan evladı idi.
[Ey Müşrikleri] Bu gerçeği bilmiyorsanız, gidin Tevrat ve İncil hakkında bilgi sahibi olan kimselere sorun.
44)    Biz o peygamberleri deliller, mucizeler ve kitaplarla/vahiylerle gönderdik. [Ey Peygamber!]  Şimdi de sana Kur'an'ı indirdik ki kendileri için indirilen şeyin ne olduğunu insanlara açıklayasın. Belki böylece düşünüp öğüt alırlar. Nahl 43-44
Bu ayetlerin destkeleyeceği üzere işte sana Zikri/Kuranı indirdik.ama Kuran demiyor bakın ,işte bu ilahi mesajı indirdik.Biz bunu şöyle anlıyoruz  Peygamberimiz bu kitabı açıklasın/tefsir etsin  diye indirildi .Bizim tefsir tarihinde bu böyle anlatılıyor.Biz bu kitabı sana indirdik sen bu kitabı tefsir et şeklinde tüm yorumlar. Halbuki ayetin söylediği biz bu Zikri/Kuranı sana indirdik ki insanlara indirileni onlara açıklayasın diye.
 
Pekiyi insanlara indirilen nedir ? Eski vahiyler.Tevrat,İncil,...Bu vahiyleri açıklaman için sana Kuran'ı indirdik.deniliyor.Burda açıklayan kim?Hz. Peygamber.Pekiyi esas açıklayan kim ?Kuran'ı Kerim açıklıyor aslında Kuran'ı Kerim Tevratı açıklıyor .Tevratın şuraları doğru,buraları yanlış ,burası eksik,burası fazla.Tahrif etmişler,şöyle yapmışlar ,böyle yapmışlar.Burda Kuranın müfessirliği anlatılıyor.Kuran neyi tefsir ediyor ?Eski kitapları tefsir ediyor.

Mesala Yahudilerin yemesi haram olan hayvanlar var. Bütün tırnaklı hayvanlar haram kılınıyor.Bu Yahudilikte bir hükümdür.Kuran diyorki artık bunlar haram değildir.Onlara tüm bu haramları yaptıkları zülümlerden dolayı vermiştik aslında bunlar haram olacak şeyler değildi.Adeta kaşınıyorları onlara kaşınacaları birşey verildi. Şimdi Kuran ayeti eski Yahudi ayetini ne yapmış oluyor ?beyan ediyor yani nesh ederek açıklıyor.
 
Tevratta göklerin ve yerin   6 günde yaratıldığı söylenir. Bunu Kur'an ;beyani takrir yaparak açıklıyor yani kabul eden beyan. Fakat tamam 6 günde yarattı ama onlar ne diyor 6 günde yarattı 7 .gün oturdu, dinlendi Cumartesi dinlenmesi buradan geliyor .Kuranı Kerim  diyorki tama 6 günde yarattı ama 7 .gün dinlenme diye bir şey yok çünkü yorulma yok diyor.Allah denilen varlık yoruluyorsa Alllah olmaz .Gene bir beyan  var ama
nasıl bir beyan ; değiştiriyor onun dediğini yani. beyanı tebdilyapıyor.

Prof. Dr. Murat SÜLÜN, KEŞŞAF DERSİ, (13. DERS) YâSin Sûresi.
 

FAHRETTİN YILDIZ'LA
TEFSİR DERSLERİ BEYEFENDİLER İÇİN
HER PERŞEMBE SAAT 20.00 - 22.00,
HANIMEFENDİLER İÇİN HER CUMARTESİ
SAAT 10.00 - 12.30 ARASINDADIR.

*PROF.DR. MURAT SÜLÜN'LE
KARŞILAŞTIRMALITEFSİR DERSLERİ
HER CUMARTESİ SAAT 14.00- 16.00
ARASINDADIR.
 
Teşekkürler.

 

 


 VARLIĞI TANIRKEN VAR EDİCİSİNİ TANIMA SÜREÇLERİ

Selam Arkadaşlar; Aşağıdaki anlatı ve daha fazlası Prof. Halis Aydemir'in Nahl süresi 124-125 tefsir dersine ait kayıttadır. İnsanın...