10 Nisan 2015 Cuma

ALLAH SEVGİYE NEDEN ÖZLEMİ KATMIŞTIR ?

Selam Arkadaşlar ;

20. Yoksa Rahman olan Allah’tan başka size kalkan olup yardımda bulunabilecek bir ordunuz mu var? Ne gezer! Ancak inkarcılar kesinlikle tam bir aldanış içindeler. 21. Ya da O, geçim imkanlarınızı elinizden alıp verdiği rızkı kesecek olsa o zaman size kim rızk verebilir? Ne var ki onlar azgınlık içinde yaşamakta ve haktan uzaklaşmakta direnip dururlar. 22. Engebeli bir yolda gözünü yere dikip yüzüstü sürünerek giden mi yoksa dosdoğru ve dümdüz bir yolda istikamet üzere yürüyen mi daha doğru bir iş yapmış ve hedefe daha kolay ulaşmış olur? 23. De ki: “Sizi hayata getirip var eden; size duyup dinleyecek kulaklar, görecek gözler ve anlayıp idrak edecek gönüller bahşeden O’dur. Fakat siz pek az şükrediyorsunuz!” 24. De ki: “Sizi yer yüzünde çoğaltıp yayan da O’dur. Ama unutmayın ki sonunda yine O’nun huzurunda toplanacaksınız.” 25. Buna rağmen o inkarcılar müminlere: “Mademki sizler özü sözü doğru kimselersiniz, o halde söyleyin bakalım bizi tehdit edip durduğunuz şu azap ne zaman gelip çatacak?!” diye sorup duruyorlar. 26. Sen de onlara de ki: “Onu ancak Allah bilir. Ben ise sizi açıkça uyaran bir elçiyim. 27. Vakti gelip de azabı yakından gördüklerinde o inkarcıların suratları acı ile kararıp yüzleri simsiyah kesilir. O zaman kendilerine: “Bir an önce gelsin de görelim diyerek sürekli istediğiniz ve küçümsediğiniz azap işte budur” denir. 28. İnkarcılara de ki: “Haydi diyelim ki Allah beni ve benimle birlikte olan müminleri helak etti veya bize acıyıp ömür verdi. Peki her iki takdirde de bunun size ne faydası olacak ve dahası inkarcıları o acıklı azaptan kim kurtaracak?” 29. De ki: “ O Rahmandır; biz de O’na inanıp güvendik. Sizse kimin sapıklığa düşüp büsbütün hüsrana uğramış olduğunu yakında anlayacaksınız.” 30. De ki: “Söyleyin bakalım, bütün suyunuz aniden yerin dibine çekilip kaybolsa, size şırıl şırıl akan suları kim getirebilir?”Mülk Süresi 

Cenab-ı Allah'ın verdiği rızka misyon olarak baktığımızda hem hayatın zaruret tohumu hem hayatın dinamiği olduğunu görürüz.

Rızkın içinde iman özgürlüğünü kaldıran bir güçte gizlidir. Çümkü Pek çok günahı veya kötülüğü meşrulaştıran insan rızkı kullanarak rızıkpererest olabiliyor.

Sizce; rızık olmasaydı ne gibi bir problem ortaya çıkardı ?

Kur'an'ın belirttiği ün ana unsur ; Dünya imtihan alanı .....İnsan imtihan varlığı....Ömür imtihan süresi...

Bize hayat veren rızkın bize başka ne gibi mesajı var ?

Rızık bir yandan hayatın idamesi olurken diğer yandan insan hayatına faniliğin mayasını katar .

Hz Adem'in ilk yaratılışından itibaren düşünürsek Sizce Allah varlık sevgisine neyi katmıştır ?Hz Adem yetmeyen neydi de ebedilik kazanmak istiyordu ?

Allah sevgiye özlemi de katmıştır .

Zaten Allah sevgiye özlemi katmasaydı insandaki bağlılık ortadan kalkardı .Mesala Allah'a özlem duyan Allah'a çok daha fazla bağlanır.Özlem duyduğunuz şeye bağlanırsınız.

Allah  , İnsandaki bağlılık duygusunu pekiştirmek için varlık sevgisine özlem duygusunu katmıştır.

Bütün seraplar su özleminden doğmuştur.Sıla şarkıları gurbette söylenir.

İslam düşüncesinin en bariz özellikleri nelerdir ,sizlere göre ?

İslamin temel düşüncesi ;hem Allah'a hem de varlığa doğru anlamı yükleyip ona göre inanmanın adıdır yani tevhiddir.

Allah  keyfiyette tek  ( ihlas 19 ) kemmiyette birdir (enam 19) 

İslam düşüncesi tevhid kaynaklı olması sebebiyle iki dünyalı bir görüşe sahiptir.Ve ölüm ve hayatın birer imtihan olduğuna inanır.Be şekilde baktığınızda hayatınıza bakışınızın nasıl İslamca ve Müslümanca olduğunu görürsünüz.

İslam düşüncesinin bir başka özelliği daha var .Kuran neden kainat üzerine dikkat çekiyordu ?Allah'ın tasavvurlarındaki mükemmelliği ve sanatındaki güzelliği görebilmesi için .Her düşünce bunu göremez !Bu Kur'an'ın oluşturduğu İslam düşüncesine ait bir özelliktir.

İslam düşüncesinde bilgiye bilinci ,imanla ameli , İslamla hayatı birleştirici kılmak fikri hakimdir.


*FAHRETTİN YILDIZ'LA
TEFSİR DERSLERİ BEYEFENDİLER İÇİN 
HER PERŞEMBE SAAT 20.00 - 22.00,
HANIMEFENDİLER İÇİN HER CUMARTESİ
SAAT 10.00 - 12.30 ARASINDADIR. http://www.kuranvakfi.com/

VARLIĞI TANIRKEN VAR EDİCİSİNİ TANIMA SÜREÇLERİ

Selam Arkadaşlar; Aşağıdaki anlatı ve daha fazlası Prof. Halis Aydemir'in Nahl süresi 124-125 tefsir dersine ait kayıttadır. İnsanın...