2 Nisan 2015 Perşembe

ALLAH'I KABUL EDİP PEYGAMBERİN GETİRDİĞİNİ İNKAR EDENLER

Selam Arkadaşlar ;

Aşağıdaki tefsir dersine ait programa ait yapılan konuşmadan bugün içinde yaşadığımız kodda karşımıza çıkan deizm , yasak ve haram koyma  konularından alıntılar yapılmıştır.

 Rablerini inkar edenleri cehennem azabı beklemektedir. Ona gidiş ne fena bir akıbettir! 7. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı dehşetli fokurtuyu ve uğultuyu işitirler. 8. Öyle ki cehennem öfkesinden neredeyse çatlayıp patlayacak gibi bir hale gelir. İnkarcılardan her bir gurup oraya atıldıkça oranın bekçi ve görevlileri onlara: “Size böyle bir azapla karşılaşacağınız uyarısında bulunan bir peygamber gelmemiş miydi?” diye sorarlar. 9. İnkarcılar da cevaben: “ Evet, bize bir uyarıcı peygamber gelmişti; ama biz onu yalanlamış ve ‘Rahman’ın bir şey indirdiği yok, siz çok büyük bir yanılgı içindesiniz’ diye kestirip atmıştık.” derler ve eklerler: 10. “Şayet biz kulak verip uyarıları dinlemiş olsaydık veya aklımızı kullanıp sağduyuyla hareket etseydik şimdi bu alevli ateşte yananların arasında olmazdık.” 11. İşte onlar günahlarını böyle itiraf ederler. Ama artık bütün güzelliklerden uzak kalıp mahrum bırakılan o cehennemlikler kahrolsun! 12. Rablerine gönülden inanıp ihlas ve samimiyetle bağlılık gösterenlere gelince, onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. 13. İnanç ve fikirlerinizi ister içinizde sır olarak tutun ister açığa vurun, hiç fark etmez. Çünkü Allah, kalplerde olanları da çok iyi bilir. 14. Her şeyi yaratan Allah yarattığını bilmez olur mu hiç? Elbette bilir. Çünkü O, her şeyi bütün gizlilik ve incelikleriyle bilip kuşatan ve her şeyden her yönüyle haberdar olandır .Mülk Süresi

Görüldüğü gibi ayetler inkarcıların inkarlarının sebep ve mahiyetlerine dikkat çekmektedir.

Ayetlere baktığımız zaman Allah'ın varlığını doğrudan inkar eden ateistler olduğunu değil aynı zaman Allah'ın Peygamber aracılığı ile gönderdiği bildirdiği vahiyleri ve İslami hükümleri kabul etmeyen felsefede deist dediğimiz tiplerdir.

Bakın! burada ki inkar eden profil Allah yok demiyorlar . Biz, Peygamber aracılığı ile bize bildirilen gerçekleri inkar ettik diyorlar.

Bugünde iman konusunda çok büyük bir yanılgı var.Çünkü Allah'ın varlığını kabul etmemek inkar olduğu gibi Allah'ın varlığını kabul edipte onun vahiyle bildirdiği hakikat ve hükümleri kabul etmemek de inkardır .
Bugün inkar dediğiniz zaman sadece Allah'ın inkar edenler akla geliyor. Oysa ayetlerde görüldüğü gibi Allah'ın vahiyle bildirdiği hükümleri kabul etmeyen insanda kafirdir.

Bu yüzden inkarın mahiyetlerini Kurana göre çok iyi anlamamız lazım .

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de bir çok insan Allah'ın bildirdiği tevhid ölçüsüne  göre değil kendi görüşüne göre inanıyor.Bunun adı deizm dir. Ateizm hiç bir inancı kabul etmez.

İmanın şakası yoktur ve tevhidden başka kriteride yoktur. İnanacaksak Allah'ın bildirdiği ölçülerde inanmak zorundayız.

Tevhid sadece Allah'ın varlığını ve birliğini değil onun vahiy yoluyla bildirdiği tüm hakikatlere ayırım yapmaksızın bir bütün olarak  kabul ederek inanmanın adıdır.

Çok sayıda insanımız Allah'a inandığını söyletip ben inandım diyor.Böyle düşünecek olursak inançsız insan yoktur hatta inkarcı insan bile inançsız değildir var olmadığına inandığı için .Ama Tevhid inancı çerçevesinde inanan kaç insan vardır derseniz ona bir bakmamız lazım .

Dolayısı ile ayetlerde üzerinden durulan , inkarcı benliğin Peygamberlerin ayetler yoluyla getirdiği hakikatlere yüz çevirmesinin Cehennemde kendi ağızlarından söyletilmesidir .

Bir kişi Tevhidin dışına çıkmadan hata işlerse ona inkarcı diyemeyiz.Şöyle açıklamak gerekirse ;kıyamete kadar değişmeyecek olan haram ve helal koymaz yetkisinin sadece Allah'a ait böyle bir konuda mesala "Allah'ın adı anılmadan kesilmemiş hayvanlardan yemeyin" hükmüne bir insan çıkar bir yorum yapar yok canım o gün araplar  putlar adına kesiyorlarmış Allah onun için haram kılmıştır bugün bir hükmü yoktur Allah'ın adı anılmasa da ne olacak canım deyipte bu haramlığı ortadan kaldırmaya çalışırsa bu insanı doğrudan dinden çıkartır.

Yasaklar başka bir şeydir .Haramlar başka bir şeydir .

Temel hükümlere ters düşmemek kaydıyla siz yasaklar konusunda fikir yürütebilirsiniz . Mesala biz sigara sağlığa zararlıdır deriz  ama dünyadaki bütün alimler toplansalar haram deseler haram olmaz

Doktorlar bu sağlığa zararlıdır demişlerse, yöneticiler bunların kapalı alanlar içerisinde içilmesini yasaklamışlarsa bunlar olabilir.

Bu yüzden emir ve yasak koyma yetkisi insanlara da verilmiştir. Ve içtihadlar daha çok bu alanlarda yapılmıştır ve bunlarında Kuran'da'ki sahih nassa uyması önemlidir .

Ama haram ve helal koyma yetkisi sadece Allah'a mahsustur. Haram ve helal noktasında içtihad olamaz !*FAHRETTİN YILDIZ'LA
TEFSİR DERSLERİ BEYEFENDİLER İÇİN 
HER PERŞEMBE SAAT 20.00 - 22.00,
HANIMEFENDİLER İÇİN HER CUMARTESİ
SAAT 10.00 - 12.30 ARASINDADIR. http://www.kuranvakfi.com/
VARLIĞI TANIRKEN VAR EDİCİSİNİ TANIMA SÜREÇLERİ

Selam Arkadaşlar; Aşağıdaki anlatı ve daha fazlası Prof. Halis Aydemir'in Nahl süresi 124-125 tefsir dersine ait kayıttadır. İnsanın...