3 Nisan 2015 Cuma

İNSAN İÇİN VAR OLMAK ÖDÜL MÜDÜR? CEZA MIDIR?

Selam Arkadaşlar ;

Yeryüzünü size boyun eğdirip yaşamaya elverişli hale getiren O’dur. O halde onun üzerinde gezip dolaşın da Allah’ın rızkından yiyip pay almaya çalışın. Ancak unutmayın ki sonunda dönüş yine O’nadır. 16. Yoksa siz her şeyden üstün olan Allah’ın arzı göçürüverip sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Oysa hiç sarsılmaz sandığınız yer, o zaman bir de bakarsınız ki şiddetle sarsılıp çalkalanmaya başlamış! 17. Yine her şeyden üstün olan Allah’ın başınıza taş yağdıracak ölümcül bir kasırgayı üzerinize salmayacağından emin olabilir misiniz? İşte o vakit anlayacaksınız nasılmış benim ikazım! 18. Doğrusu onlardan önce gelip geçen inkarcı topluluklar da hak ve hakikati yalanlamışlardı. Fakat beni inkar edenleri cezalandırmam nasıl oluyormuş, sonunda gördüler! 19. Onlar üstlerinde kanat çırpıp sıra sıra dizilerek ve süzülerek uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları havada tutan kudretin sahibi Rahman olan Allah’tan başkası değil! Gerçek şu ki O, her şeyi hakkıyla görüp gözetir. 20. Yoksa Rahman olan Allah’tan başka size kalkan olup yardımda bulunabilecek bir ordunuz mu var? Ne gezer! Ancak inkarcılar kesinlikle tam bir aldanış içindeler .Mülk 15-20

Bu ayetlerin temel özeliği ; Allah'ın yüceliğini ve cömertliği dile getirerek önce insan düşüncesini harekete geçiyor .

Pekiyi! İnsan düşüncesi harekete geçerse ne olur ?

Güzellik ve üstünlük dolu bir aleme doğru akmaya başlar, vahyin aydınlık dünyasında hemde kainatın ufuklarında tefekkür gezintisi yapar ve aklınız ikna ,kalbiniz tatmin olur .

İnsan maddeyi baş gözüyle, manayı kalp gözüyle görür .Her zaman söylüyorum sanat ruhun görüşüdür. Güzelliği sadece gözle göremezseniz ,gözle sadece rengi görürsünüz. Mesala siz rüyayı gözünüz açıkken mi görürsünüz ?Çünkü gördüğünüz manadır.

Bu ayetler ışığında fikri seyahate çıkan insan Allah'ın yaratıcı gücünü görür. Fikri donukluğu harekete geçtiği içinde hadiselere hakikati ile kavrama seviyesiyle ulaşır. Bu sürenin rehberliğinde yola çıkarak Allah'a doğru yol alan insan adeta yeni bir hayat bulur .

Genelde Kur'an'ın özelde bu sürenin ayetleri insana farklı biçimlerde tesir eder. Bazen gözünüze, bazen kulağınıza, bazen  beyninize tesir eder ve onu görünmez bir dünyada gezintiye çıkarır.

Ben bu ayetlerin ışığından faydalanarak şunları gördüm diyen varsa paylaşalım .

İnsan için var olmak, ödül müdür ? ceza mıdır ?

İnsanın yaratılış amacını bilirseniz bu soruya doğru cevap verirsiniz. Ama insanın yaratılış amacını bilmezseniz bu soruya da doğru cevap veremezsiniz.

Kuranı sahih bir imanla ,canlı bir ilişkiyle  ve sıcak bir tefekkürle okumazsak ondan bir şey alamayız.

Mekke müşriklerine ile ilgili olarak bir çok yerde emniyet kavramından bahsedilmesi size neyi hatırlatıyor ?

Bunun için muhatapların yapısını çok iyi anlamamız gerekmektedir. Müşrikler putlarına tapıyorlar ve  üstün olduklarına inandıkları bu putlarını memnun ederlerse güvende olduklarına, etmezlerse ise güvende yani emniyette olmadıklarına inanırlardı ve Peygamberleri tehditleri hep bu yönde olmuştur <ilahlarımızın gazabına uğrayacaksınız>.

Buradan çok önemli bir nokta çıkmaktadır . Zayıf karakterli insanların çok önemli bir özelliği vardır . Her asırda beliren bu zayıf karakterli insanların ortak özelliği üstlerini memnun ettikleri takdirde güvende olduklarını sanmalarıdır.

Bakın ! bu insanın evrensel boyutlu bir zafiyetidir ve bugünde dünya işlerinde üstlerini memnun edenlerin kendilerini güvende hissettiklerini gözlemlersiniz. Aslında bu karakterler emniyete kavuşalım derken imani şahsiyetlerini ve insanı hassasiyetlerini yitirirler.

Kuran böyle olmayın ! Bağlanılacak ve güvenilecek bir tek varlık vardır oda Allahtır, ona güvendikten sonra başkasından korkmayın! ama bunu yapmayıp kendinize başka korku ilahları yaratırsanız o zaman Allah'ın güvenime müraacat edemezsiniz diyor. 

*FAHRETTİN YILDIZ'LA
TEFSİR DERSLERİ BEYEFENDİLER İÇİN 
HER PERŞEMBE SAAT 20.00 - 22.00,
HANIMEFENDİLER İÇİN HER CUMARTESİ
SAAT 10.00 - 12.30 ARASINDADIR. http://www.kuranvakfi.com/
VARLIĞI TANIRKEN VAR EDİCİSİNİ TANIMA SÜREÇLERİ

Selam Arkadaşlar; Aşağıdaki anlatı ve daha fazlası Prof. Halis Aydemir'in Nahl süresi 124-125 tefsir dersine ait kayıttadır. İnsanın...