18 Mayıs 2015 Pazartesi

HAYATIN MERKEZİNE EGO VE ÇIKARI KOYMANIN SONUÇLARI

Selam Arkadaşlar ;

Aşağıdaki tefsir dersine ait programdan alıntılar yapılan konuşmada seküler yaşamın insan ve toplum yaşamını nasıl etkilediği konuları üzerinde durulacaktırç

Biri zaten gelecek olan azabın bir an önce gelmesini istedi. 2. Oysa o azap inkarcıların başına mutlaka gelecek ve onu hiç kimse önleyemeyecek. 3. Çünkü o azap tüm yüceliklerin sahibi olan Allah’tan gelecek. Mearic 1-3

İnkarcılar ve onlar gibi düşünen herkese imkansız gibi gözüken azabı Kuran'ın bildirip Hz. Peygamberin haber vererek ,Allah'tan gelen bu azabı hiç kimsenin engelleyemeceği bildirilmektedir.

Mearic  anlam olarak  ; İnsanın Allah'ın varlığını kavramaya ve onunla manevi yakınlık kurmaya götüren yolların kastedildiğini  tefsirlerde belirtilir. Miraç'ta aynı kökten gelmesi açısından önem taşıyor.Her zaman söylüyorum miraç bizde biraz efsaneleştirilmiştir .Miracı maddi olarak algılarsanız mucize olma özelliğini kaybeder.Cenabı Allah'ın kulunu hiç kimsenin eremeyeceği manevi lütfa mazhar etmesi hadisesidir miraç.Tabi insanoğlunun bu manevi mertebeleri anlayabilmesi için belki maddi semboller kullanılmış olabilir.

Namazın müminin miracı ,secdenin ise Allah'a en yakın an olması hususu birbirini desteklemektedir.

Maddi vasıtaları daima manevi vasıtalarımızı yükseltme sebebi yapmalıyız.

Mearic kelimesiyle , Allah zatına keyfiyetini asla belirliyemeyeceğiz bir değer veriyor. Bu isim,  Allah'ın zatının yüceliğini ve derecelerinin yüksekliğini dile getirmek için b kullanılmış meleklerin ve ruhun elli bin yıl kadar uzun olan günde kendi huzuruna çıkabileceklerini belirtmiştir.

Kuran'ın muhataplarının gözünde Allah'a en yakın olan meleklerin bile bu kadar zaman içerisinde Allah'ı yüce zatına erişmesi temsili olarak muhataplara anlatılmaktadır.

Müslümanlardaki Allah tasavvurunun Kuran'ın belirlemiş olduğu çerçeveden çok uzak olduğu noktasına dikkatinizi çekmek istiyorum. Subhanallah kelimesi aslında Cenab-ı hakkın yapmış olduğu şeylerin bütün yüceliği ile kendisini göstermesini ve kulun bunu idrak edip buna uygun bir tavrı gerek eylem gerek söylem olarak ortaya koymasını ifade eder.Ama biz bu kavramı çok bilinçli olarak kullanmıyoruz. 

Cenab-ı Allah yüceler yücesidir fakat bu onun hayatla hiç bir ilgisi yokmuş gibi bir algıya yol açmıştır. Arkadaşlar bu  basit bir şey değil ! Bu anlayışın hayatımıza ne kadar hakim olduğunu biraz açmak istiyorum.
Allah'ı yüceler yücesi kabul edip onu hayatımıza dahil etmezsek gereksiz bir hipotez haline getirmiş oluruz. Bugün batı felfesinde  tanrı öldü görüşü hakimken ,  Müslümanlar da ise ; Allah'ı aşkın kabul edelim derken adeta bu anlayışla örtüşür bir noktaya gelmişlerdir .Müslümanım diyen insanlar Allah'ı her an yanında hissedecekleri halde bakıyorsunuz sadece belirli günlerde hatırlarına getiriyorlar.

Geçen kandil gecesinde bir arkadaşım telefon etti Rabbim ;bizi kandil Müslümanı olmaktan kurtarıp gerçek Müslüman yapsın dedi ..Bende Allah razı olsun dedim ..

Şimdi bakıyorsunuz , Subhanallah Cenab-ı Allah emekliye ayrılmış gibi gerektiği zaman çağırıp müracat ediyoruz ama başka hiç bir işimize karıştırmıyoruz.Günlük hayatımızda ne Allah'ın emri ne yasağı ne de onun belirlediği ilkeler var.Böyle bir Allah tasavvuru olabilir mi ?

Bugün inkarcı alem zaten tanrı ölmüştür diyerek onu gereksiz bir hipotez olarak kabul etmiş ,Müslümanlar ise aşırı tenzih anlayışıyla aynı noktada buluşmuşlardır.

Sekülerizmin ( Toplumun; Allah ve Ahiret bilincinden uzak sadece dünya hayatına odaklanılması yönündeki hareket ) etkisiyle insanın dünyasında Allah'ı ve onun dinini reddeden reformlar yapılarak hayatın merkezine Allah'ın isteği yerine insanın egosu ve çıkarı yerleşmiştir.

Bugün hayatın merkezinde ego ve çıkar var !!!!!

Allah'ı sadece sonsuz aşkınlığı içine hapsetmek onu bir biçimde dünyadan uzaklaştırmak anlamına gelmekte ve pratikte Müslümanların Allah tasavvuru bundan başka bir şeyide ifade etmemektedir..Bu da yeryüzünde inayetsiz,İslamsız ve Allahsız bir hayat anlamına gelmekte ve Müslümanların bu yanlış Allah tasavvurlarının hayata yansımasını da acı gerçekler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gerçekten İslamsız ve Allah'sız bir alan hayata hakim ..Bu yüzden Allah'ın yardımı da gelmiyor.

Bugün insanlar az iş yapmıyor.Sabah kalkıp akşama kadar koşturuyor.Ama yine huzur yok...yine rahat yok..
Çünkü ilahi yardım yok !!!! Onun için bereketsiz ,onun içi huzursuz.Onun için çok kötü boyutları olan hayat tarzı bugün insanımızı kuşatmış haldedir.

Cenab-ı Allah'ın bize şah damarımızdan daha yakın olduğu algılansaydı bugün içinde bulunduğumuz  hayatta seküler yaşamın getirdiği bu şeytan pislikleri olabilir miydi ?

Bugün soralım insanlara; Allah'ın kudretinin sözlü ifadesi olan ayetler, yaşadığınız hayat içindir deyin bakın ne göreceksiniz ? kardeşim sen Allah'ı ne karıştırıyorsun ! Allah yücedir çekme buraya diyecektir size. Bu haşa Allah'ı hayattan kovmak değil midir ?Bu hayatı şeytana ,iblise teslim etmek değildir de nedir ?

Cenab-ı Allah bu yüzden bu ayetleri yüceliğinin  her yerde hazır olduğunu ,yerlerde de ,göklerde de her şeye hakim olduğunu vurgulamak için indirmiştir yoksa onu uzaklarda görmemiz için değil.

Evet ! Cenab-ı Allah yaratılmış bir varlık değildir .Hiç bir şeye benzemez ama insana şah damarından daha yakındır.


Bize bu kadar yakın olan bizim yok sayıp onun yerine başka ilahlar ikame etmemiz sonrada hayatı onlara teslim etmemiz tehvidi manadaki uluhiyet anlayışıyla asla bağdaşmaz .

https://www.youtube.com/watch?v=5G_R9mQo9bM
*FAHRETTİN YILDIZ'LA
TEFSİR DERSLERİ BEYEFENDİLER İÇİN 
HER PERŞEMBE SAAT 20.00 - 22.00,
HANIMEFENDİLER İÇİN HER CUMARTESİ
SAAT 10.00 - 12.30 ARASINDADIR. http://www.kuranvakfi.com/VARLIĞI TANIRKEN VAR EDİCİSİNİ TANIMA SÜREÇLERİ

Selam Arkadaşlar; Aşağıdaki anlatı ve daha fazlası Prof. Halis Aydemir'in Nahl süresi 124-125 tefsir dersine ait kayıttadır. İnsanın...