2 Haziran 2015 Salı

KURAN İNSANI NEDEN DEĞİŞTİRMEK İSTER ?

Selam Arkadaşlar ;

Aşağıdaki tefsir dersine ait programdan alıntılar yapılan konuşmada müşriklerin en bariz özelliği olan tutarsızlık üzerinden bugüne dair çıkarımlar yapılacak ve Kuranın temel gayeleri üzerinde durulacaktırç

36, 37.Şimdi, inkar edenlere ne oluyor ki, boyunlarını uzatarak (alay etmek için) sağdan soldan gruplar halinde sana doğru koşuyorlar?
38.Onlardan her biri Naîm Cennetine sokulacağını mı umuyor?
39.Hayır (ne mümkün)! Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden (meniden) yarattık.
40, 41.Doğuların ve Batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Bizim önümüze geçilemez.
42.Sen onları bırak, uyarıldıkları günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlarına dalsınlar ve oynasınlar.
43, 44.Dikili putlara akın akın gidercesine, gözleri inmiş, kendilerini zillet kaplamış bir halde mezarlarından süratle çıkacakları o günü hatırla! İşte o, uyarıldıkları gündür.   Mearic 36-44

Müşrikler gruplar halinde gelerek Hz . Peygamberin çevresini sararlar ve onu dinlerken; müminleri cennetle müjdeleyip,inkarcıları cehennemle uyardığını işitince de Muhammed'in dediği gibi şunlar cennete gireceklerse biz onlardan önce hayde hayde gireriz diyerek hem Hz . Muhammed'le hem de müminlerle alay ederlermiş.

Müşriklerin Peygamberi yalanladıkları halde cennete kendilerinin gidecek olmalarını söylemelerinin tam bir tutarsızlık örneği olduğu gözler önüne serilir.

Her zaman söylüyoruz .Şirk dinsizlik değildir.Şirk bir dindir.Onun için müşrikler kendilerinin Allah katında iyi insanlar olduklarını söylüyorlar bir yandan da  Hz. Muhammed'in belirlemelerine karşı çıkmalarına rağmen kendilerinin cennetlik olacağını söylüyorlar.Bugün Kur'an'ın koyduğu kriterleri ve kıstasları kabul etmeyip bizde Cennetliğiz diyenler gibi.

Din kelimesini doğru anlamak lazım .Kuranda ed-din diye geçer.Allah tarafından belirlenen değerler ve ilkeler sisteminin bütününü ifade eder.Bu değerler sistemine teslim olduğunuzda gerçek manada dindar ya da Müslüman olursunuz.Herkes kendi kafasına ve kriterlerine göre Müslüman olamaz.Bir yandan dinin tebliğcisinin beyanını dikkate almayacaksın diğer yandan ben Müslümanım diyeceksin.

Kur'an'ın tamamına baktığınızda müşriklerin en bariz özelliği tutarsız bir mantığa sahip olmalarıdır.Çünkü siz gerçekten Cennet talibi iseniz Resülüne uyarsınız.

Diğer yandan ayetlerde verilen diğer mesaj ; müminleri küçük gören müşriklere ; yaratılış bakımından herkesin eşit olduğunu anlatmak ve ancak diri iman  ve iyi amalle cennete gidileceğini yoksa şu gruptanım ,bu gruptanım ,şu ırktanım bu ırktanım diyerek cennete girilemeyeceği konusudur.
Aynı zamanda , Mekke müşrikleri üzerinden dünya görüşleri sağlam bir temele dayanmayan insanların genel tavırları ortaya konur.

Müşrikler gerçek kimlik ve karakterleriyle ortaya çıkmaktan korkarlar gruplar halinde ortaya çıkarlardı.

Kuran ;  olayları ortaya koyarken  onları adeta yaşatacak izlenimci bir metod izler.Bu yüzden Kuran'ın her ne kadar ilmi ve akli boyutları varsa da  izlenimci yönü daha çok ön planda tutar. Yukarıda ki ayetlerde görüldüğü gibi o müşrik karakterleri adeta izletiyor size.Buda Kuranın  canlı bir hitap olması açısından ve insandaki potansiyeli dinamik hale getirmesi açısından çok önemlidir.Kuranın her ayeti bize böyle tesir ederek salih amele itmelidir.

Kuran ilmi bir metod kullanmak yerine izlenimci bir metodu neden kullanır ?Bunun cevabını Kuran'ın temel hedefine bakarak verebiliriz.

Kuranın temel hedefi şartlanmış zihniyetin ezberini bozup,insan düşüncesini başka bir mecraya taşıyarak bilinç yenilenmesi ile birlikte zihniyet değişimi yapmaktır.Bunu yapmadığınız sürece ne insanı değiştirebilirsiniz ne mesajı ona iletebilirsiniz.

Kuran insanı neden değiştirmek ister ?

Allah ve ahiret bilinci ile canlı tutulması gereken pratik hayatın nefsani arzulara uyarak nasıl ölü hale getirilip Kurandan koptuğunu ve bu hayatı yeşertebilmek  için bir rehber fikrin nasıl oluşturulacağı konusunda muhatabının önünü açmak için değiştirmek ister.Yoksa bu fikir sizde oluşmadıkça Kuranın size rehberlik etmesi söz konusu değildir.

Şartlanmış zihniyetler ,ezberlerinin bozulmasını istemeyip biz atalarımızdan böyle gördük derler.Bugün de toplumun en büyük problemlerinden biri zihin kabızlığıdır.

Hz İbrahim örneğinde olduğu hanif insan ; sürekli yeniliği ve iyiliği arayan insan demektir.

Kuranın ilk muhataplarını bugün ile kıyasladığımızda ortak benzerliklerinin sekülerlik olduğunu görebiliriz.Böyle bir seküler hayatın temel kriteri metaydı her şeyi bu kriterle değerlendiriyorlardı.

Sosyal ahlakı İslamileştirmeden ve ahlakileştirmeden Kuranın hedeflerini gerçekleşmeyeceğini bilmeliyiz.Ama buralarda din arayan falan yok! Buraları biz dine göre değil kendi heva ve hevesimize göre ayarlıyoruz.

İçinde yaşadığımız sistemin gözde çocuğu çıkar ilişkisidir.Peygamberi'de dinsiz ilimdir.


*FAHRETTİN YILDIZ'LA
TEFSİR DERSLERİ BEYEFENDİLER İÇİN 
HER PERŞEMBE SAAT 20.00 - 22.00,
HANIMEFENDİLER İÇİN HER CUMARTESİ
SAAT 10.00 - 12.30 ARASINDADIR. http://www.kuranvakfi.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Msuzwf6bDdY 35 

VARLIĞI TANIRKEN VAR EDİCİSİNİ TANIMA SÜREÇLERİ

Selam Arkadaşlar; Aşağıdaki anlatı ve daha fazlası Prof. Halis Aydemir'in Nahl süresi 124-125 tefsir dersine ait kayıttadır. İnsanın...