4 Kasım 2015 Çarşamba

RUH BİLGİYİ VE BİLİNCİ İFADE EDER

Selam Arkadaşlar ;

Aşağıdaki tefsir dersine ait programdan alıntılar yapılan konuda kıyamet dehşeti ve insanın aldanışı  üzerinde durulacaktır.

9. Hayır! Siz yine de dini yalanlıyorsunuz.
10. Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler var,
11. Değerli yazıcılar var,
12. Onlar, yapmakta olduklarınızı bilirler.
13. İyiler muhakkak cennettedirler,
14. Kötüler de cehennemdedirler.
15. Ceza gününde oraya girerler.
16. Onlar (kâfirler) oradan bir daha da ayrılmazlar.
17. Ceza günü nedir bilir misin?
18. Evet, bilir misin? Nedir acaba o ceza günü?
19. O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah'a kalmıştı 

İNFİTÂR SÛRESİ

Ayetler ;genelde bütün insanları ama  özellikle ahiret hesabını ciddiye almayıp yalanlayanları uyarmaktadır.Canlı ve dinamik ahiret inancını bize sunmaktadır.

Hiç bir insan bu dünyada başı boş bırakılmamış aksine herkes yaptığından sorumlu tutulmuştur.

Bu dünyada amel var hesap yok ama ahiret'de hesap var amel yok .

İnsanoğlu yaptığı kötülüklerin tam karşılığını bu dünyada almadığını görüyor , onun için ayetlerde yarı ve adaletin ,ceza ve ödülün tam olarak tahakkuk etmesi için herkesin neler yaptığını bilip kayda geçiren meleklerin görevlendirildiği bildiriliyor.Ve burada insanlardaki adalet duygusunun gelişmesi hedeflenmiştir . Burada dünyada eksik kalan adaletin o günün hakimi Allah'ın huzurunda eksiksiz olarak gerçekleşeceği anlamına geliyor.Zaten insan buna inanmazsa sorumsuz olan azgınlaşır , sorumlu ve inançlı olanda ümitsizliğe düşer.

Kuranı Kerim bir gerçeği muhatabına sunarken onun akli ve imani zeminini de hazırlar.

İnsanın yaptıklarını korunup yazılmasını sağlayan  meleklerin varlığının anlamı sorgu gününde belgelerin çok sağlam olacak olması ve duruşmada hiç bir haksızlık yapılmayacağının belirtiliyor olmasındandır.

İnsanı diğer varlıklardan ayıran özellik ona ruhun üflenmesidir.

Allah ruhundan sadece insan üflediğini söyler.Başka varlıklara üflememiştir.

Ruh genelde canlılık olarak algılanır ama canlılığı daha çok nefis ifade eder.Oysa ruh bilgiyi ve bilinci ifade eder.Ölümle beden dünyadan ayrılır. İnsan'da zamandan kopar. Böyle olunca insanda bilgi ve bilinç diye bir şey kalmaz.Ama diriliş şartlar oluştuğu zamanda sadece insanda olan bu özellikten dolayı insan bilgi ve bilincine tekrar kavuşabilir.Bu yüzden ruhuna fatiha söylemi yerine canına fatiha diyerek okunmalıdır.

Öldükten sonra dirilmeyi ve insanoğlunun daha önce yaptıklarını hatırlaması iki şey noktasından makuldür ve mümkündür.Birincisi Allah'ın her şeye gücü ve kuvveti yettiği için ikincisi de insanoğlunu yaratılışında  böyle bir cevheri taşıyor olmasıdır.

Bugün sunulan verilere göre hafıza idrak,kaydetme ve hatırlama gibi üç unsuru içerir.İnsan hafızası doğumundan ölümüne kadar bu işi yapar. İnsanlar hayatta iken bunların çoğunu unutup azını hatırlar.Neler geçti şu yaşadığımız günden beri ne kadarını hatırlıyoruz ? Buda öldükten sonra insan hafızasını açıp içindekilerini tümüyle ortaya dökmenin mümkün olabileceğini gösterir .Fakat ayetler bilim dili kullanmaz ,din dili kullanır . Din dilinde bu durum koruyucu ve yazıcı melekler olarak ifade edilmiş olabilir.Siz buna Allah'ın insana bahşettiği melekelerde diyebilirsiniz.Cenab-ı Allah'ın yazıcılara ihtiyacı yokken , insanın tüm yaptıklarını biliyorken neden Kur'an'da böyle ifadeler kullanılır ? Cenabı Allah Kıyamet günündeki hesaplaşmanın adil olacağını anlatmak amacıyla insanların idrak seviyesi ve kültür koduna göre uygun dil kullanır .

Ayetlerin  asıl amacı bizim üzerimizdeki yaptırımını güçlendirmektir.Bugün çoğu insan ahirete inandığını söylese de yokmuş gibi davranıyor. O zaman ahiret inancının insan üzerine bir yaptırımı yok demektir.Önemli olan ayetlerin insan üzerindeki etkilerini ikame etmektir.

Bu ayetlerin üzerimizdeki etkisini test etmeliyiz.Her an yaptıklarımızın yazıldığının ne kadar bilincindeyiz?
Bilgi eksikliğimiz olsa da önemli olan bilinenin yaşanmıyor olmasıdır.Ben şurada ahiretin olmayacağına inanmayan bir insan tasavvur edemiyorum ama zatımı da kastederek söylüyorum yokmuş gibi davrandığımız çok anlarımız oluyor.Asıl sorun bu !


KUR'AN ÇALIŞMALARI VAKFI
*FAHRETTİN YILDIZ'LA
TEFSİR DERSLERİ BEYEFENDİLER İÇİN
HER PERŞEMBE SAAT 2
0.30 - 22.30,
HANIMEFENDİLER İÇİN HER CUMARTESİ
SAAT 10.
30 - 11.30 ARASINDADIR.

*PROF.DR. MURAT SÜLÜN'LE
"KUR'AN NE DİYOR BİZ NE ANLIYORUZ?"
HER CUMARTESİ SAAT 14.
15- 15.30
ARASINDADIR.

http://www.kuranvakfi.com/


VARLIĞI TANIRKEN VAR EDİCİSİNİ TANIMA SÜREÇLERİ

Selam Arkadaşlar; Aşağıdaki anlatı ve daha fazlası Prof. Halis Aydemir'in Nahl süresi 124-125 tefsir dersine ait kayıttadır. İnsanın...