19 Ocak 2016 Salı

BU DÜNYADA VERİLMEYEN ÖLÜMSÜZLÜĞÜN SEBEBİ

Selam Arkadaşlar ;

Aşağıdaki tefsir dersinden konuşmadan alıntılar yapılan yazıda Kurana göre dünya hayatının anlamı ve imtihan konuları üzerinde durulacaktır .

Kur'an'ın ayetlerinden mülhem alarak zaman zaman ortaya koyduğumuz ifadeler var.Hem tekrarlayalım hemde bir ilave yapalım.

Kur'an'a göre;

Dünya nedir?
İmtihan yurdudur .

İnsan nedir ?
İmtihan Varlığıdır .

Ömür nedir ?
İmtihan süresidir .

Hayatımızı bu ilkelere göre kurmazsak. pek çok konuda sapıtırız .Bunun için Kur'an'ın doğruluk ölçüleri ile hayata bakarsak bunları görebiliriz.

Dünya; imtihan yurdu .. İnsan;  imtihan varlığı ..Ömür; imtihan süresi ..

Karşılaşılan iyilik ve kötülüklerde birer imtihan sorusudur. Ya bunlara doğru cevap vereceğiz ya da yanlış cevap vereceğiz .

Darlık veya bolluk bizahiti iyi veya kötü değildir.İnsan bunlarla karşılaştığında alacağı tavra göre onun için iyi veya kötü olur.Bunun için Kur'an biz sizi hayır dediğimiz ,şer dediğimiz iki şeyle de deniyoruz der.

Hayır veya şer ile karşılaşıldığında önemli olan Allah'ın istediği tavrı ortaya koyabilmektir.Bir sıkıntı ile karşılaşıldığında doğru tavır sabırdır .Çünkü sabır hem Allah'a güvenin hem de geleceğe güvenin bir neticesidir.Bir güvenimiz olmasa bir direncimiz olmaz.Direncimiz olmazsa sabır olmaz.Sabır geleceğe yönelik direncin adıdır .Yoksa pasiflik göstermek değildir.

İnsanların gerçek anlamda Müslüman olup görevlerini yerine getirmiş sayılabilmeleri için yalnızca sözlü bir iman ikrarı yeterli değildir.Bu gereklidir ama yeterli değildir.

Kimin iman sözünde samimi olup olmadığı Allah'ın insanları inançları uğruna bazı güçlük ve yükümlülüklerle denediğinde ortaya çıkacaktır ki imtihanın hikmeti budur.

Çetin ve yıpratıcı şartlar sağlam iman ve kesin kararlılık gerektirir.

Ümitsizlik ve bezginlik halinin iman ve sabra dönüşmesi için de inandığını söyleyen herkesin inancının doğruluğunu ispatlaması gerekir .

İmtihan ; bir tekamül ve arınma vasıtasıdır.İmtihansız tekamül olmaz .

Hz Adem'in ilk yaratılışını düşünün ,Cenab-ı Hak Hz .Ademi Cennete yerleştiriyor .Her şeyi kendisine helal kılıyor sadece şu ağaca yaklaşmıyacaksınız diyor.Bakın ! bilgi var .hüküm var .her şey belirtilmiş.
ne eksik kaldı ?imtihan eksik kaldı. Çünkü irade yasaksız gelişmez..Cenab-ı Allah iradenin kullanılmasını istiyor. Hz .Adem iradesinin sınavını verirken bir yanılgı içerisinde olmuştur ve bu aslında insanlığın kaderidir.Bugünde insanlık iradesinin sınavını vermektedir.

Bugün bize ; Allah'ın, sayılamayacak kadar nimetleri helal kılınmış. Haramlar ise toplasanız on cümleyi geçmez ama bu haramlar helaller karşısında Hz .Ademe gösterilen ağaç mesafesindedir. Ama bugün insanoğlu o kadar nimeti bir kenarı bırakıp Allah'ın yapmayınız dediği şeyleri yapabiliyor mu ?Evet yapıyor.Bakın ! İblis Allah'ın emrine isyan ve israr ettiği için lanetlik oldu.

İmtihan ; insanın hem iç kuvvetlerini geliştirir hemde bakışını ve duruşunu netleştirir .İmtihandan geçmeden insanın iç kuvvetlerini gelişmesi mümkün değildir.İnsana düşen görev dünyayı imtihan yeri ,Cenneti de bu dünyada kazanılacak ebedi bir huzur yurdu olarak görmek ve gereğini hakkıyla yapmaya çalışmaktır.Çünkü insanı imtihan eden ona yardım da edecektir.
Mümin ve Müslüman olmak sıkıntısız ve rahat bir dünya hayatı anlamına gelmez arkadaşlar .Ben Müminim ,Müslümanım sıkıntısız bir hayatım olsun .Yok böyle bir şey arkadaşlar.Bunun ötesinde çeşitli şekillerde imtihana tabi tutulmak anlamına gelir .

İnsanı yaradan, iman ehlini imtihan bekliyor derken , inanmış insanın bu dünyada bedelsiz bir Cennet beklemesi boşunadır. Kur'an'ın ortaya koyduğu bu anlayış ile bugünün insanın ortaya koyduğu anlayışları bir mukayese edin bakalım ortaya ne çıkacak ? 

Bu kadar açık mesajlardan , Müslüman olduğunu söyleyen insanlar nasıl bu kadar bu anlayıştan uzak kalabilir ? Anlamak gerçekten zor .Kur'an'ın ,Cennet'e bedel olarak ortaya koyduğu şeyleri ödemek bugünün inanan insanına ağır geldiği için Kuranın verdiği mesajları dinlemek istemiyor. Hatta farkında olmadan belkide bu ölçüleri kabul etmiyor veya açıkça bunu ifade etmese de tavrıyla , duruşuyla veya ihmaliyle kendini bunların dışına atmış oluyor .

Başta Peygamberler olmak üzere bütün Allah dostu insanlar çetin imtihanlara tabi tutulmadılar mı ?Allah'da bunların önemli bir kısmı bizlere anlatmamış mı ?Bu yüzden Kur'an ;İslami ,ciddiye alıp zor zamanda inanan ve bu imanla Allah'a dönmeye karar veren müminlerin onurlu mücadelesini dile getiren örneklerle doludur.

Her şey yolunda giderken inanırsınız tabi ama zor zaman da inanmak çok önemlidir Arkadaşlar..

Şayet insan bu yolda iman ,umut ve sabırla yürüyebilirse tuttuğu yol onu Cennete götürecek dertsiz ve sıkıntısız bir hayat ancak  orada gerçekleşecektir. Ben böyle bir hayata talibim diyorsan önce bunun sınavını vermemiz gerekiyor. Bu durumda bize bu dünyada verilmeyen ebedilik ahiret de  ödül olarak verilecektir.

Netice itibari ile her türü sınavdan yüz akıyla çıkmadan sadece inandım demekle iş bitmemektedir Ama biz Kuranla amel etmenin kapsamını daralttığımız için anlamını yitiriyoruz arkadaşlar. Dua ediyoruz ya Rabbim biz son nefeste kelime-i şehadet etmek nasip etsin diye , her nefeste nasip etsin Rabbimiz yoksa iş son nefese kalırsa işimiz zor olacaktır.Her nefes alış verişimizde bu bilinçte yaşamamız gerekiyor arkadaşlar

İşlediğimiz her günah amelimize zarar vermek denilerek her türlü günahı işlemek mübah ve meşru sayılmaya başladı. Buramda (kalbini göstererek) iman var ya kurtarır beni diyor adam .Öyle değil mi bu toplumda ? Doğrularda ,yanlışlarda sınavsız ortaya çıkmaz.Allah'da hiç bir şeyi boş yere gerekli kılmaz .

Cenab-ı Hak imtihan demişse bunun mutlak bir hikmeti vardır .

Rabbim bu sınavların hepsini en doğru şekilde verip huzuruna yüz akıyla çıkanlardan eylesin .Allah'a emanet olun.

https://www.youtube.com/watch?v=tBDdbuzr51Y

FAHRETTİN YILDIZ, ANKEBÛT SÛRESİ 1- 4. Ayetler


VARLIĞI TANIRKEN VAR EDİCİSİNİ TANIMA SÜREÇLERİ

Selam Arkadaşlar; Aşağıdaki anlatı ve daha fazlası Prof. Halis Aydemir'in Nahl süresi 124-125 tefsir dersine ait kayıttadır. İnsanın...