19 Eylül 2017 Salı

SADECE MİRAS ALDIKLARINA SAHİP ÇIKANLAR

Selam Arkadaşlar ;

Bilsin ki, insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.Necm 29
İnsanların kimi de vardır ki, ne bir bilgiye ne bir delile, ne de aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah yolundan saptırmak için burun büküp büyüklük taslayarak Allah hakkında tartışıp durur. Hacc 8
Bir de hiç bilmediğin bir şeyin ardınca gitme; çünkü kulak, göz, gönül; bunların her biri ondan sorumludur.İsra 36
Kişi, ilme ve bilgiye talip değil ise her zaman saptırılma tehlikesi ile karşı karşıyadır.İlim, insana bir başkasının mahkumu olmasın diye sorumluluk olarak sunulmuştur.
Bilgi ve ilim zamanımız olursa vakti gelirse işlerimiz yoluna girerse bir ara öğrenip haz duyacağımız bir şey değildir. Aksine atacağımız her adımda sorumluluğumuzu bilmek ve doğru adımı attığımızdan emin olmak için elimizdeki en iyi anahtardır.
Cenab-ı Allah; insana bilgilenme kriterini doğru yolun izini sürsünler diye vermiştir.Ve bu her insanın üzerine düşen bir sorumluluktur.Çünkü insanlar kendi kararlarını kendi içlerinde ayrı ayrı almak zorundadır.Birileri kendilerini başkalarının aldığı kararlar ile ifade edip artık benim öğrenmeme gerek yok diyorsa bu Allah'ın yasağı ile uygun düşmez.
Cenab-ı Allah, insanların yüksek duygularla bağlandıkları ana babalarına bile ilim üzere olmadan onları takip etmeyin diye uyarmıştır.
“Allah'ın indirdiğine uyunuz” dendiğinde, “Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız” derler. Ya ataları akıllarını kullanamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler de mi? Bakara 170
Eğer ilim olmaksızın birilerinin ardından gitmek caiz olsaydı bu konuda kureyş müşriklerinin eline kimse su dökemezdi.Çünkü onlar ödün vermeksizin sıkı sıkıya atalarının yoluna bağlılardı. Oysa Cenab-ı Hak bu topluluğun göz göre cehenneme gittiğini bu haliyle kendilerine lütfedilmiş akletmeyi inkar ederek büyük bir cürum işlediğini haber verdi.
Bu durumda en çok ihsanda bulunmamız emredilen ana ve babalar bile ancak bir basiret üzere aklederek takip edilebilir. Dolayısı ile akletmeden ana babaya bile vagon olmak düşmüyorsa ne mahalle imamına, ne devlet başkanına, ne cemaat önderine, ne tarikat şeyhine vagon olmak caiz olur. Kişi gittiği yolun gerçekliğini kendisi tahkik etmelidir. Bu sorumluluğu yerine getirmemiş birisinin gittiği yolun doğru veya yanlış olmasının kendisine hayrı yoktur çünkü kendi tercihi değildir.
Kişi, Kur'an'la ciddiyetle bir bağ kurup ayet ayet inceleyip kendi kanaatini oluşturmadan ordan burdan edindiği başkalarının görüşü ile çatışma yollarında ilerlerken meseleye ciddiyetle yaklaşıyor değildir.Neticesinde çoğu ya kendi kendi idelojisinden ya kendi cemaatinden ya kendi gruplarından yana tercih almayı ve bilgiye dayalı olmayan paylaşımlar yaymayı marifet bilmektedirler.
Cenab-ı Allah ilmin ve bilginin ardına düşerek kendi reyini oluşturmak üzere gözlem yapan kulak veren araştıran çabalayan kimselere hidayet edeceğini söylüyor. Ancak çabalamayan,spora ve gezmeye ayırdığı vakit kadar bilgilenmeye akit ayırmayan kişiler ancak başkalarının yargılarının esiri olurlar.Çünkü bilgilendikleri su sığ olduğunda küçük küçük damlalar bile onlarda korkunç fırtınalar oluşturur.

https://www.youtube.com/watch?v=tI-U8LcpcHg&app=desktop

VARLIĞI TANIRKEN VAR EDİCİSİNİ TANIMA SÜREÇLERİ

Selam Arkadaşlar; Aşağıdaki anlatı ve daha fazlası Prof. Halis Aydemir'in Nahl süresi 124-125 tefsir dersine ait kayıttadır. İnsanın...