20 Ekim 2017 Cuma

KURAN İNSANA TARİH FELSEFESİ ÖĞRETİR

Selam Arkadaşlar ;

Bunlar, Fahretttin Yıldız'ın Bakara süresi 40-46 ayetler ışığında yaptığı anlatımdan aktarımlar içermektedir.


(Ey Yahudi bilginleri) İnsanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz? Halbuki kitab (Tevrat)ı okuyorsunuz. Hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız? Bakara 44

Kur'an salt bilgi vermek için tarihi olaylardan bahsetmez. Bir milletin tarihinde ne kadar önemli olgular olursa olsun  Kur'an evrensel ibret yönü olmayan bir olaya yer vermez.

İşte bu ayetde Yahudi din adamları üzerinden hangi yerde ve devirde olursa olsun başkalarına iyiliği öğütleyenlerin kendi yaşamlarında bunun aksine davranması Kur'an'ın kesinlikle red Allah'ın nefret ettiği bir davranıştır.

İnsanoğlu iyiyi ve kötüyü içinde barındıran bir varlıktır. Akıl tek başına insanın tabitatındaki bu zıtlıkları gideremeye yeterli değildir. Çünkü insan yanlışlıklarını aklileştirme kabileyetine sahiptir. Dolayısı ile insan  yanlışlıklarını aklileştirdiği zaman arzu ve hevesine tabi olur. İslam bu yüzden akla çok önem verir ama insanı vahyin rehberliğinde yürüterek onun din ve toplum içindeki yerini ahlak ve ibadet terbiyesi ile düzenler. 

Nefse ve onu biçimlendirene 
Sonra da ona iyilik ve kötülük kabiliyeti verene and olsun ki:
Elbette nefsini temizleyip arındıran kurtuluşa, ebedî nimetlerle mutluluğa ermiştir. Şems 7-9


Kur'an geçmişteki olayları anlatıp muhatapların önüne tarihteki hataları sürerken onlardan ders ve ibret alınarak geleceğinizi iyiye kodlayın mesajı ile insana tarih felsefesi öğretir. 


https://www.youtube.com/watch?v=fRKw-dy3MfA

KUR'AN-I KERİM NEDEN ALFABE KOLAYLIĞINDA İNDİRİLMEDİ?

Selam Arkadaşlar; Kur'an'a göre insan şuuru, insan zihni her an uyanık ve hareket halinde olmalıdır.  İnsan henüz kendini k...