22 Kasım 2017 Çarşamba

BEN SİZİN RABBİNİZ DEĞİL MİYİM?

Selam Arkadaşlar;

Kıyamet gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Âdem oğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki: Ben sizin Rabbiniz değil miyim? (Onlar da), Evet (buna) şâhit olduk, dediler. Araf 172
Kur'an'a baktığımızda Allah ile insan arasındaki ilişkinin düzeyi, boyutu ve niteliği hakkına muazzam ip uçları görürüz. İnsan fıtratının en önemli potansiyellerinden biri özgürlüktür. İnsan seçimini özgürlük temeli üzerineinşaa etmelidir. Cenab-ı Allah insana "Ben sizin Rabbiniz'im" şeklinde buyurgan bir kiple değilde "Ben sizin Rabbiniz değil miyim? kabul ya da red hakkını muhataba bırakan hitabı Kur'an'ın nasıl bir tasavvurunu öne çıkardığını açık bir şekilde gösteriyor.Cenab-ı Allah seçim için insanın önce özgür olmasını istiyor. İnsan iradesi olan ve özgürlüğü daha baştan bahşedilen bir varlıktır. Allah insandaki bu potansiyel öze dayanarak ona bu şekilde hitap ediyor ve onu bundan dolayı sorumlu tutar. İnsanın kendindeki özü işletmeye başlatmasıyla birlikte üzerinden zaman geçen bir nesne olmaktan kurtulup hayatın aktif bir öznesi haline getirir. Kendindeki özü işletmeyen insan insan değildir. İnsan olmayı kendini özgürce ifade etmenin ön şartı olarak görmemiz gerekiyor. Cenab-ı Allah'ın insana bahşettiği özgürlük sorumluluğuda beraberinde getirir çünkü özgürlüğün, ahlakı sorumluluktur.


Kuran Çalışmaları Vakfı. Fahrettin Yıldız.

VARLIĞI TANIRKEN VAR EDİCİSİNİ TANIMA SÜREÇLERİ

Selam Arkadaşlar; Aşağıdaki anlatı ve daha fazlası Prof. Halis Aydemir'in Nahl süresi 124-125 tefsir dersine ait kayıttadır. İnsanın...