14 Aralık 2017 Perşembe

İNSANIN YAPTIĞINI KÖTÜLÜLÜKLERİN SORUMLUSU KİMDİR ?

Selam Arkadaşlar;

Bunlar, Prof. Dr.  Halis Aydemir'in Nahl süresi 35. ayet ışığında yaptığı anlatımdan aktarımlar içermektedir.

(Resûlüm!) Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde sen, inanmaları için insanları zorlayacak mısın? Yunus 99

Eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldiyse, haydi yerin içine bir tünel aç, ya da göğe bir merdiven daya ki, onlara bir mucize getiresin. Allah dileseydi, elbette onları hidayet üzerinde toplardı. O halde câhillerden olma! En'am 35

Cenab-ı Allah diyor ki şayet dileseydim, insanların iradelerine baskı yaparak onlara tercih hakkı bırakmadan hepsinin inanmasını sağlardım. Ama Ben bunu dilemedim.

Dolayısı ile Peygamberimize, sana da böyle bir hakkı vermiyorum ve bunu yaparsan cahillerden olursun diyor.

Bu noktada gözden kaçırmamız gereken husus Allah'ın insana kendi dilemesiyle açtığı irade alanıyla isteyen Allah'a karşı saygı duyup şükretmeye, istemeyende onu yok saymaya ve Ona saygısızca davranmaya yol alabildiğidir.

Dolayısı ile ortada bir renklilik var ve bunun temelinde her birimize ayrı ayrı sunulan bir tercih imkanı yatıyor. 

Kendine tercih hakkı sunulmuş kimse Rabbim dileseydi ben bu kötülükleri yapmazdım derse bu çok anlamsız olur. Aslında o şunu demek istiyor: Rabbim bana bu tercih hakkını vermeseydi zorla beni iyiliğe sevketseydi ben bu kötülükleri yapmazdım...

Bu doğru ama tercih hakkı verildiği için yapılan kötülüklerin üstünü örtmüyor.

KUR'AN-I KERİM NEDEN ALFABE KOLAYLIĞINDA İNDİRİLMEDİ?

Selam Arkadaşlar; Kur'an'a göre insan şuuru, insan zihni her an uyanık ve hareket halinde olmalıdır.  İnsan henüz kendini k...