27 Aralık 2017 Çarşamba

KUR'AN'DAN DAHA İYİSİNİ GETİRİN DE ONA UYALIM

Selam Arkadaşlar; Bunlar, Prof. Dr.  Halis Aydemir'in Şura süresi 15. ayet ışığında yaptığı anlatımdan aktarımlar içermektedir.

Cenab-ı Allah, elçisi Hz Muhammed (sav) ile gönderdiği Kur'an'a dahi ancak basiret üzere davet ederken birilerinin sorgusuz sualsiz teslimiyet istemesi beyhudedir .

Bizler, gelen mesajın Allah'tan olup olmadığını okumak ve araştırmakla mükellefiz.

Cenab-ı Hak bu sorumluluğumuzu bir çok ayet'de beyan ediyor. Demiyor ki Kur'an'ı okumadan doğru kabul edenler en imanlı olanlardı. Diğerleri ise ikinci sınıf imana sahiptiler..

Tam tersi, Cenab-ı Allah, Kur'an'ı incelemeyenlere ne oluyor size? neyiniz var? diyor.

Onlar hâlâ Kur’ân üzerinde gerektiği gibi düşünüp kendilerine neler kazandırabileceğini hesap edemiyecekler mi? Yoksa akıllarında, kalplerinde üstüste kilitler var da, düşünmekten yoksun oldukları için mi Kur’ân’a iman edip uygulamıyorlar? Muhammed 24

Cenab-ı Allah, bu akletme davetini alimler üzerin değil insan üzerinden yapmıştır.

Şu halde kul diyecek ki ben kul yapısı ile Allah yapısını ayıramayacak kadar kör değilim. Bu dünyada en kolay farkedilecek şey kul yapısı ile Allah'ın yapısı olan şeydir. İnsanlar Cenab-ı Allah'ın yarattığı kulları olarak O'nun sözlerini anlayabilecek durumdadırlar. 

Birisi bu kitap Allah katındadır diyorsa onu alıp incelemek bizim hakkımızdır. 
Cenab-ı Allah, kul yapısı ile Allah yapısının farkını ortaya koymak için sıklıkla hadi onun gibi bir kitap getirin diyerek meydan okumuştur. 

De ki:Andolsun, bu Kur’ân’ın bir benzerini ortaya koymak üzere insanlar ve cinler bir araya gelseler, birbirlerine destek de olsalar, onun bir benzerini meydana getiremezler' İsra 88

Bir başka ayet'de tamam Kur'an'ı getiremediniz bari onun gibi 10 tane süre getirin diyor.

 Yoksa: 'Onu kendisi uydurdu' mu diyorlar? De ki: 'Eğer doğru sözlü iseniz onun surelerinin benzeri on tane uydurulmuş sure getirin ve Allah'tan başka çağırabileceklerinizi de çağırın.'

En nihayetinde onuda mı getiremediniz bari bir süre getirin denmiştir.

Yoksa onu Peygamber uydurdu mu diyorlar? De ki: Eğer öyle diyorsanız ve gerçekseniz Allah'tan başka gücünüz yettiği kim varsa yardıma çağırın da hep berâber onun bir sûresine benzer bir sûre meydana getirin. Yunus 38

Kişi kitabı eline alıp rahatlıkla okumalı ve kitabı okudukça imanının artacağını düşünmelidir. 

O kimseler ki, bu elçiye indirilen Kur'ân'ı dinleyip anladıklarında, gözlerinden yaşlar boşaldığını görürsün. Çünkü o Kur'ân'daki gerçekleri tanırlar ve “Ey Rabbimiz!” derler, “Biz inandık, bizi hakka şahid olanlarla beraber yaz.Maiede 83

Kur'an'ı okudukça aklım karışır içimdeki bu makas iyice açılır diyen kalabıklara sesleniyorum: 
Siz böyle düşünmekle Cenab-ı Hakka haksızlık ediyorsunuz.
Yahut, Kitabın Allah'tan olduğuna dair inancınız tam olmadığından bu hakikat ile yüzleşmeye dair korkulanız var.
Halbuki; Cenab-ı Allah, müminlerin ayetleri okudukça imanının ziyadesiyle artacağını ifade ediyor. 

Müminler ancak, Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın âyetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimseler. Enfal 2

Kur'an, müminlerin ayetleri okudukça imanlarının artacağını zalimlerinin ise ziyanını arttıracağını beyan etmişken , Kuran okursam içimdeki kuşkular artar anlayışı temelde Kur'an'a karşı bir güvensizliğide ortaya koymaktadır.

Elimizde şu an Cenab-ı Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim var. Onu inceledikçe, onu araştırdıkça onda bir eksik bulamıyoruz. Ama Kur'an’da size Allah katından daha hidayet dolu bir kitap getiren olursa onu da inceleyin eğer daha kusursuz bulursanız ona uyarım deyin diyor. 

Ey Resülüm De ki: "Eğer doğruysanız, bu durumda Allah katından bu ikisinden (Musa'ya indirilen Tevrat ve bana indirilen Kur'an'dan) daha doğru olan bir kitap getirin de, ona uymuş olayım."Kassas 49

Bunu bize Cenab-ı Allah öğretiyor. Eğer bu ayet Kur'an'da olmasaydı insanlar bu söylemi yadırgardı. Nasıl başka kitapları incelerim ve ona uyarım diyerek. 

Pekiyi biz kitabın Allah katından olduğunu nasıl anlayacağız? Okuyarak, araştırarak, inceleyerek.
Eğer böyle bir kitap getiren olursa ona uyun emrini Cenab-ı Allah kendisi veriyor.

İslam, Cenab-ı Allah insanlara verdiği meziyet neticesinde akla itimad eden bir iman biçimi ve asla körü körüne bir yaslanmanın içinde olmadığı inanç düzenidir.

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
Kuran Üniversitesi

VARLIĞI TANIRKEN VAR EDİCİSİNİ TANIMA SÜREÇLERİ

Selam Arkadaşlar; Aşağıdaki anlatı ve daha fazlası Prof. Halis Aydemir'in Nahl süresi 124-125 tefsir dersine ait kayıttadır. İnsanın...