12 Ekim 2018 Cuma

HAK VE SAHTE DİN FORMLARI ARASINDA FARKLAR?

Selam Arkadaşlar;

Hepsi de kitabı (Tevrat ve İncil'i) okumakta oldukları halde Yahudiler: Hıristiyanlar doğru yolda değillerdir, dediler. Hıristiyanlar da: Yahudiler doğru yolda değillerdir, dediler. (Kitabı) bilmeyenler de birbirleri hakkında tıpkı onların söylediklerini söylediler. Allah, ihtilâfa düştükleri hususlarda kıyamet günü onlar hakkında hükmünü verecektir. Bakara 113

Aşağıdaki anlatı ve daha fazlası Fahrettin Yıldız hoca'nın Bakara 113-121 tefsir dersine ait kayıttadır.

Ayette görüldüğü gibi iki grubun birbirini suçlama işini okumuş kimselerin başlattığı işaret ediliyor. Demek ki önce tarafların alimleri bu işi ileri sürmüş cahil kesimde onları takip edip böylece tepedeki artışma tabanda daha da sertleşerek seviyesizleşmiş her iki zümrede din davasını kin ve kan davasına dönüştürmüştürlerdir.

Görüyorsunuz ayet ne kadar aktüel ve güncel.
Bu durum sadece Yahudi ve Hiristiyanların değil aynı zamanda kendilerini mutlak doğrunun tek temsilcisi gibi gören kendi gruplarının dışındakilere Cennetin kapısını kapatıp onları Cehenneme gönderen herkesinde bu ayetin kapsamına girdiğini söylememiz mümkündür. Bilhakis doğruluk ve dürüstlük yolunda herkes kendi ayakları üzerinde yürümeye çalışması gerekmektedir.

Bugün bu ümmeti birliğe çağıran hocaların kendileri ne zaman bir araya gelecekler? Kendi yapmadığınız şeyleri başkalarında neden istiyorsunuz? Önce bizim bir araya gelmemiz lazım.

Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Saff 3

Bizler Peygamber efendimizin sünnetinin esnekliğini anlayamadık arkadaşlar. Herkes kendine yontmaya çalıştı. Hemen hemen herkes kendi dinini hak diğerini batıl saydığından Kur'an bu tekelci iddaalara karşı "dinul hak" kavramını kullanıyor. Ne demek bu? Gerçeğin dini. Kur'an gerçek din ve bu dine karşı oluşturulan sahte dinlerden bahsediyor. Bir gerçek din olacak birde bu dine karşı oluşturulmuş dinler olacak.

Hak din; Vahiy kaynaklı, insan ve hayat gerçeğiyle uyumlu, tevhid ilkesine dayanan fitri dindir ve bütün peygamberlere gelen din budur.


Cenab-ı Allah kendi dinini gerçeğin dini olarak adlandırmış ve elçisi önderlik meşalesiyle göndererek din kılıfı altında insanlara pazarlanan dinlerin hak dinin yerine geçmesini önleyeceğini garanti etmiştir. Ama bunu söylerken siz yatın ben yapacağım demiyor. Allah dinini zaten üstün kılar ama bu dinin hayatımızda hak ettiği yeri alabilmesi için hakikat peşinde olanların bütün sahte din formlarına karşı mücadeleye etmesi gerekmektedir.
Oysa bugün sahte din formları her bir grubun asli dini haline gelmiştir. Bunlarla mücadele etmeyi bırakın bunları savunur hale geldik. Onun için bu topraklarda İslamiyet'in hakimiyeti kalmamıştır.

Doğallığı ve genetiği bozulan şeyler nasıl hastalık üretiyorsa asli yapısı ve genetiği bozulmuş bir dinde hasta insanlar üretir. Öyle her din denilen şey din diyerek alıp yutmayın. Genetiği bozuk bir din anlayışını benimsersek hem dünyamınız hem de ahiretimizi kaybederiz.

Kur'an hak din vurgusu yaparak hem dini hem dindarları hemde bütün insanları kendi hevalarının peşinde koşturanlara karşı uyarıyor.

Dolayısı ile Cenab-ı Allah size din diye sunulan şeye dikkat edin, birincisi o sunulan dinin kendisi hak olmayabilir ikincisi o dini yaşayanlar gerçek dindar olmayabilir diyor.

Herkes başkalarını hak dine değilde kendi doğrusuna çağırırsa kargaşa ve kriz çıkar. Bugün herkes başkalarını kendi doğrusuna çağırmaktadır. Kur'an bu olumsuzlukların önüne geçmek için yapılan çağrının kişilerin kendi sahip oldukları görüşe değil Allah'a yapılmasını istiyor. Bununlada yetinmiyor herkesin üzerinde uzlaşabileceği doğruluk, dürüstlük ve erdemide temel değer olarak kabul ediyor. Bunları ortaya koyduğunuzda sahte dinlere yer yoktur.

(İnsanları) Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve "Ben müslümanlardanım" diyenden kimin sözü daha güzeldir? Fussilet 33

İnsan kesin bilgi taşımayan bir şeye başkasını çağırmamalı, kendisi de o şeye saplanıp kalmamalıdır. Adam bir yol tutturmuş gidiyor bilmesemde olur diyor.

isra 36 ile ilgili görsel sonucu

Biz önce kendimize bakmalıyız arkadaşlar. Kendi bilgi değerlerimizi ölçmeliyiz. Kur'an'ın oluşturduğu Müslüman aklı toptan atan veya toptan alan değil seçici davranandır. Seçici olacaksın arkadaş. Allah akıl vermiş sana.

Sözleri dinleyip en güzeline uyanları müjdele. İşte Allah'ın doğru yola ulaştırdığı bunlardır. Gerçek akıl sahipleri de bunlardır. Zümer 18

Kur'an' Kerim'de ey iman edenler diye başlayan ayetlerde hep müminlerin övüldüğünü mü zannediyorsunuz? Bu ayetlerin çoğunda hep müminlerin bir problemini düzeltmek için hitap ediyor Cenab-ı Allah. Siz hakikatin ardına düşüp hidayete erdiğinizde hidayetten sapanlar asla size zarar veremez diyor.

İnsanların bir konuda illa aynı görüşte olmaları beklenmez. Kur'an'ın çok tartışılan konulardan insandan beklentisi şudur; elinizden geldiği kadar bir konunun doğruluk ve kesinlik değerini ortaya koyama çalışın ama ulaştığınız sonucu mutlak doğru olarak başkalarına dayatmayın. Çünkü;

 "Her bilenin üstünde daha iyi bir bilen vardır." Yusuf 76

Fahrettin hocamızın bu dersi bugün sıkça tartışılan deizm konusunuda ışık tutmaktadır. Çünkü gördüğü sahte din formlarından rahatsız olup basiretini kullanarak doğrusunu araştırmak yerine dini elinin tersiyle itenlerde ayrı bir sahte din formu oluşturup kendi heva ve heveslerine uygun yaşamanın yollarını aramaktadırlar. Oysa hiç bir insan evladı hayatının başka sahasında böyle davranmamakta bir konunun en iyisini bulmak için gerektiğinde o konunun uzmanı olacak kadar çaba harcamayı göze almaktadır. Örneğin araba alacak bir kişi nerdeyse baştan bir araba dizayn edecek kadar bilgilenmenin önünü açmakta yolda kötü araba kullananları gördüğünde ben araba almaktan vazgeçiyorum dememektedir.

Kur’ân’ın Çağrısı:

Nüzul Sırasına Göre Kur’ân Tefsiri

İLAHİYATÇI YAZAR FAHRETTİN YILDIZ

http://www.kuranvakfi.com/
VARLIĞI TANIRKEN VAR EDİCİSİNİ TANIMA SÜREÇLERİ

Selam Arkadaşlar; Aşağıdaki anlatı ve daha fazlası Prof. Halis Aydemir'in Nahl süresi 124-125 tefsir dersine ait kayıttadır. İnsanın...